Významy tarotových karetVýznamy tarotových karet

Tarotové karty jsou nejoblíbenějším druhem věštění u nás. Každý balíček čítá 78 karet - trumfů, holí, mečů, pohárů a mincí. Tarot je studován esoterickými školami pro svou zasvěcovací moudrost. Dá se také použít k jednoduchému věštění si z jedné karty na každý den. Významy jednotlivých karet dne přináší tato rubrika a jsou z knihy Tarot: Hra Osudu.

Výklad tarotové karty Velekněžka 

Tarotová karta Velekněžka

Klíčová slova pro výklad:

Mystické ženství. Proroctví. Vize a sny. Hlasy. Žena – kněžka a zasvětitelka. Mystické a paranormální zážitky. Parapsychické síly. Nitro. Magie. Kolektivní nevědomí. Vše iracionální a nekontrolovatelné. Nepředvídatelné události. Ženská sexualita. Pasivita. Ústraní. Očista. Rozladění. Nevolnost. Tajemství. Záhady se dějí, ale i rozkrývají.

„Čím dál úžasnoucnější!“
Alenka v kraji divů

Dnešek je často den, kdy jeden tak úplně neví, zda sní či bdí. V den velekněžky jsem se rozhodla vyzkoušet nějaké ty drogy. A nefungovaly. Vůbec. Jindy jsem byla střízlivá až ouvej, a zdálo se mi, že mi dočista hrabe. Můžete být svědkem událostí, které jsou krajně nepravděpodobné nebo jen divně výstřední. Pokud jste žena a na dnešek vám vyjde menstruace, na vašem místě bych raději ani nevycházela!

Výklad tarotové karty Vůz 

Tarotová karta Vůz

Klíčová slova pro výklad:

Cesty. Vůle. Vytrvalost. Vítězství. Porazit konkurenci i překážky. Věřit si. Jít si za svým. Nenechat se rozptylovat. Sebeovládání. Nenechat se zviklat ani strhnout. Být v bezpečí. Obtíže jsou zažehnány. Vítězná bitva.

Vozataj na kartě není žádný buran ani válečný štváč – jak prozrazují hvězdy, které zdobí baldachýny jeho vozu. To, co před sebou dnes vidíme, je triumfální vůz, na kterém vjíždí vojevůdce, aby oslavoval své úspěšné tažení. Jeho sebedůvěra je zasloužená.

Překonal mnohá protivenství a ví, že jediné, na co se vždycky spoléhal, je jeho vnitřní síla a vytrvalost, které mu pomohly přežít okamžiky nouze.

Tato karta nám říká, že úspěch je možný prostřednictvím sebeovládání a síly vůle a že jsme se ocitli v bezpečí a protivenství byla – alespoň na čas – překonána.

Výklad tarotové karty Slunce 

Tarotová karta Slunce

Klíčová slova pro výklad:

Sebevědomí. Úspěch. Zářná budoucnost. Uzdravení. Radostné překvapení. Děti. Tvořivost. Divadlo, zábavy a hry. Cítit se společensky. Radostné shledání. Vitalita. Jasná mysl. Oslava. Tanec. Zábava. Tvořivost. Ochrana a bezpečí. Nevinnost. Zotavení. Požehnání a vděčnost.

Dnes je den, kdy můžete zářit. Slunce je kartou uzdravení, především na citové rovině. Nese s sebou příslib naděje a štěstí.

Dnešek je den, kdy se dějí zázraky. Slunce je bez pochyby jednou z nejšťastnějších karet balíčku. Vždyť bez tepla a světla není myslitelný život a sluneční bohové předsedali shromáždění bohů.

Pocit znovunabytého bezpečí jakoby odkazoval k tomu, že jste nedávno překonali temné hlubiny Luny (karta s číslem XVIII). Slunce, které vyšlo z mlhy a zalilo oblohu svou září představuje objektivitu a jasnou mysl. Dnes se může rozkrýt a vyzradit nějaké tajemství nebo se vám objasní nějaká pochybnost.

Výklad tarotové karty Hvězda 

Tarotová karta Hvězda

Klíčová slova pro výklad:

Pravý osud. Uzdravení. Naděje. Úleva. Jasná mysl. Vyšší ochrana. Zhojení ran. Světlo na konci tunelu. Andělé. Pozitivní myšlení. Rozhodnutí pro dobro všech. Váš pravý osud. Smysl života. Zásah shůry. Vnitřní mír.

Čekali jste dlouho? Nepožehnanější karta v celém balíčku se na vás dnes usmála. Hvězda přináší štěstí, ale není to ten druh „kliky“ jako když najdete na ulici sto korun – ten náleží spíše kartě X., Kolu štěstí.

Hvězda je obrazem štěstí v tom vyšším, filosofickém smyslu, když zažíváme pocit hlubokého naplnění.

Tato karta je obrazem hlubokého klidu a vnitřního míru, který vyplývá z toho, že člověk „dělá, co má.“ Dost možná zachytíte dnes nějaké vodítko k tomu, co je váš „smysl života“ – nebo alespoň, co jím není. V den, kdy padne hvězda, se vždycky rozsvítí maják, který vám bude ukazovat, kudy se dát. Někdy se objevuje na nečekaných místech. Buďte pozorní!

Výklad tarotové karty král pohárů 

Tarotová karta král pohárů

Klíčová slova pro výklad:

Nějaký muž nebo osoba, která je starší, citlivá, umělecky založená. Filmař. Umělec. Učitel. Duchovní. Stabilní vztah. Osoba, které můžete věřit. Být v kontaktu se svou citovou stránkou a čerpat z ní. Diplomacie. Kultura. Porozumění lidem.

Pohárový král má hluboké porozumění lidským osudům a povahám. Je to typ televizního moderátora, který má svoji talkshow a lidé se v jeho přítomnosti dokáží uvolnit a cítit skvěle. Jak to jen dělá?

Tento král je rozený diplomat a přesto, že zůstává spíše v pozadí, jeho pomoc je nedocenitelná. Nikdo vám tak dobře neporadí v citových záležitostech. Může to být učitel, milující děti, nebo někdo, kdo se stará o přírodu a pohodu druhých a je v tom úspěšný.

Občas se vyskytuje i v nějaké profesi nebo prostředí, které se považují za „zženštilé“, jako je móda, nebo je na ně nahlíženo jako na doménu sukničkářů – jako je film nebo fotografie. Ženy má upřímně rád a bývá jimi obklopen.

Výklad tarotové karty osmička mincí 

Tarotová karta osm pentaklů

Klíčová slova pro výklad:

Pomalu, ale jistě. Jistota stálého, byť pozvolného pokroku. Naučit se něčemu novému. Nové dovednosti k praktickému využití. Být v roli žáka. Soustavná práce přináší jisté výsledky. Postupné zlepšování finanční situace.

Když před sebou vidíte tolik práce, jako tepec mincí na kartě, můžete udělat dvě věci: nechat se ochromit a vůbec nevstát nebo se do toho opřít.

Dnešní den může být pro vás mimořádně produktivní, stejně jako byl pro mne, kdykoliv se osmička mincí objevila.

Tato karta věstí pozvolný, ale jistý vzestup, což může být v nějaké oblasti vašeho života právě teď to nejrozumnější, oč byste měli usilovat.

Na osmičce mincí se ocitáte v roli žáka. Možná se „pozvolný pokrok“ vztahuje k něčemu, co jste se rozhodli naučit se.

Výklad tarotové karty páže pohárů 

Tarotová karta páže pohárů

Klíčová slova pro výklad:

Naivita. Romantická nabídka. Milostný dopis nebo pozvání na rande. Zárodek milostného citu, který možná někam povede. Emocionálně nabitý sen. Umělecká inspirace. Nápad. Krásný den. Emocionální zážitek. Možnost někomu se otevřít.

Tohle bude hezký den. Dnes budete mít možnost, jak praví klasik, „zastavit se, abyste přivoněli k růžím.“

Jsem si vcelku jistá, že potkáte něco hezkého, co vás zahřeje na srdci – ať už to bude nějaká scéna na ulici, příjemná zpráva nebo zárodek romance.

Tato karta je milá a dojemná, jako naivní vyznání lásky mládence o dvacet let mladšího, než jste sama.

Výklad tarotové karty Císař 

Tarotová karta Císař

Klíčová slova pro výklad:

Otec. Úřady. Autority. Seriozní základy. Finanční zabezpečení. Vedoucí funkce. Den, kdy máte věci pevně v rukou. Muž v roli učitele. Někdo, koho si vážíte. Starší, moudrá osoba. Někdo, kdo vás ochraňuje a je vám oporou. Rovnováha mezi osobním životem a prací.

Energie dnešního dne je otcovská, a je to spíše otec-pevná ruka, kterou všichni potřebujeme, než otec-despota. Čtvrtý trumf představuje pevný základ našich životů, kterým je práce, denní režim, finanční zajištění a na vyšší úrovni každá organizační struktura a vláda. K těmto prvkům vašeho života dnes přitahuje vaši pozornost karta Císař.

V jednom pozoruhodném balíčku, který si pro sebe vydali členové okultní lóže, jsem měla možnost vidět tuto kartu v podobě, která nepřipomínala žádnou jinou: na místo vladaře s korunou zobrazovala... kámen! Na moji otázku, jestli to není náhodou nejapný vtip pro nezasvěcené mi pánové objasnili, že významem karty je „základní kámen“. Hned mi to bylo jasnější.

Výklad tarotové karty dvojka holí 

Tarotová karta dvojka holí

Klíčová slova pro výklad:

Mít věci pevně ve svých rukou. Dobře fungující byznys. Dostatek energie na dalekosáhlé plány. Chopit se aktivity. Nápady, které jsou realizovatelné. Mít autoritu. Vést druhé vlastním příkladem. Odvážit se riskovat a získat na tom. Sdílet s někým vizi. Mít parťáka.

Den, kdy se cítíte „na koni“ a „pevní v kramflecích“ a nikdo si na vás jen tak nedovolí!

Dvojka holí radí na nic nečekat a sám se chopit iniciativy, i kdyby to mělo znamenat dostat se na chvíli do vůdčího postavení.

Pro svoje záměry máte dostatek energie a vyplatí se vám jít na věci trochu silou. Dnes rozhodně platí, že „Když to nejde silou, půjde to ještě větší silou.“

Výklad tarotové karty šest mečů 

Tarotová karta šest mečů

Klíčová slova pro výklad:

Duševní uzdravení. Úleva plynoucí ze správného rozhodnutí. Vyřešení dilematu. Stěhování. Emigrace. Vzhůru k novým břehům. Změna k lepšímu. Zotavování se. Zdravé truchlení. Když se vám v hlavě začne rozednívat. Odejít a přestat bojovat. Rozumné rozhodnutí.

Karta mi připomíná mne samotnou letos v létě. V autě, nikoliv na lodi, si mne odvážel přítel i se všema věcma. Odešla jsem bydlet za ním na venkov. Začala jsem usedavě plakat, zatímco on se usmíval. Bylo mi tak trapně!
Za mnou odcházela jedna éra.

Přestože jsem se těšila, smutku z loučení jsem se neubránila. Začínalo toho na mě být moc – hluku, smogu, všemožných lákadel a informačního přesycení.