Věštby a znameníVěštby a znamení

Věštění je umění vykládat znamení, která se losují ve formě karet nebo run a jiných orákulí. Také se vyskytují kolem nás každý den. Dobrá věštba nám umožňuje lépe porozumět sobě a okolnostem, volit lepší rozhodnutí a rychleji se přibližovat našim snům.

Jak si vykládat z karet jednou kartou na den 

Tarotové karty

Jednou z nejlepších technik, jak se seznámit s věštěním a s tarotovými kartami, je tahat si jednu kartu ráno, každý den. Prostřednictvím tohoto jednoduchého cvičení rozvinete svoji jasnozřivost, začnete si lépe uvědomovat souvislosti a naslouchat kartám v drobných věcech, abyste v nich posléze mohli vidět věci příští.

Karta dne je jednoduchou odpovědí na otázku: Co mám nyní dělat? Co je pro mne důležité vědět?

Když jsem se s metodou vykládání si na každý den setkala poprvé, přiznám se, že se mi zdála dosti triviální. Až urážlivě banální. „Věštění se přeci zabývá věcmi dlouhodobými a závažnými, a ne tím, jestli cestou do práce zakopnu!“ byla moje první myšlenka. „Co asi tak mohu zjistit za velká mystéria, když se budu zabývat každodenními trivialitami?“

Možná jste se potkali se zvyklostí vylosovat si jednu nebo více karet jako věštbu na nadcházející rok nebo jednu na každý měsíc v roce. Tyto druhy věšteb si také dělám a dokonce je učím, pro začátečníka se mi však nezdají příliš. Snadno nás zavedou do oblasti pověrčivého čekání "co bude", na místo toho, abychom se snažili spatřit svou příležitost a hned se jí chopit.

K tomu, abychom začali kolem sebe vidět konkrétní příležitosti - a hrozby - je losování jedné karty na den ideální.

Věštba na rok 2016 

Věštba z karet na rok 2016: Čas konců, velké záře a čekání na výsledky

"Věštba na rok 2016 hovoří v hádankách o třech důležitých momentech, které se budu příštím rokem proplétat jako červená nit: prvním bude transformace a ukončování věcí, které může mít podobu symbolické smrti. Čeká nás odložení masek a konec nějaké části našeho života, která úplně odumřela. Postava ženy s motýlími křídly v zelené poukazuje na to, že po každém konci a smrti následuje v přírodě obnova. Nelpěme na minulosti a spojme se spíše s tokem života, který se podobá přílivu a odlivu. Až si uvědomíte, která část vás má v roce 2016 odejít, rozlučte se s ní. Konce se týkají také uzavírání. V tomto roce budeme za sebou dovírat všechna nedovřená vrátka a navazovat ztracenou nit Pokud nějaké věci měly být už dávno hotové, v tomto roce jejich završení neunikneme.

Druhým z letošních témat je oslnivé světlo shůry, které do našeho života přichází v podobě nečekaného požehnání nebo štěstí. Budete mít možnost zazářit a budete k sobě přitahovat lidi v roli vůdce. Světlo také ohlašuje momenty jasného myšlení, ve kterých dohlédnete dál, než kdykoliv předtím a každá lež na vás bude krátká. V tomto roce vám bude leccos odhaleno a začnete věcem kolem sebe více rozumět a být s nimi více spokojení. Sílu těchto okamžiků můžete prodloužit, když se budete soustředit na pozitivní myšlení..."

Čtěte zbytek věštby a moje myšlenky o nadcházejícím roce 2016.

Věštba z Čarovného zrcadla na rok 2015 

Blíží se nám konec roku a to je vhodná chvíle osvěžit si letošní věštbu a podívat se na to, kolik poznání nám přinesla. Věštba na příští rok vyjde během prosince.

Věštba na rok 2015: "Uzemnění, napojení na Vesmír a blízké vztahy"

"Tento rok se nám rodí se nová příležitost a současně nutnost navázat pozitivní vztah se Zemí a se vším, co tento živel symbolizuje. Uvědomit si sebe sama jako sexuální bytost je zdrojem nového ukotvení. Země je těžkopádná, ale stálá a letos je třeba se k těmto nejzákladnějším kořenům vrátit: k jídlu a spánku, domovu, a svojí sexualitě. Dovolme znovu těmto prostým věcem, aby nás definovaly a uvidíme, že spoustu jiných věcí se nám najednou bude jevit jako nedůležité a příjemně se nám uleví."

Čtěte celou předpověď a můj komentář k ní a prohlédněte si vytažené karty.

Jak poznat pravou intuici 

Vesmírná poselství
Božské vedení přichází ke každému z nás v podobě různých intuicí, předtuch a snů. Někdy se podobá klasickému "slyšení hlasů", jindy jsou jeho znamení více nenápadná.

Jak poznat, že na nás mluví hlas Boží, naše Vyšší Já, andělé nebo jiné dobré bytosti, a kdy jsou to docela obyčejné bludy?

Na tuto "otázku za sto bodů" přináší odpověď dnešní článek, který vychází symbolicky při úplňku v Rybách, který souvisí se schopností vnímat vyšší inspiraci a neztrácet přitom ze zřetele praktické záležitosti.

Pravá a falešná intuice jsou jako dvě sestry - černá a bílá. Co jedna dělá, druhá nedělá a často jenom stačí vědět, že k jejich rozeznání existuje jednoduchý klíč.

Andělská čísla 

Andělská čísla významy

Vesmír s námi komunikuje prostřednictvím znamení a jedním z nich jsou opakující se čísla. Objevují se na hodinách, účtenkách, poznávacích značkách aut, všude kolem nás, v okamžicích, kdy přemýšlíme nad něčím důležitým nebo se blížíme nějakému uvědomění či rozhodnutí. Když nějaké spatříte, zastavte se nejdříve a vraťte se ke své poslední myšlence. Čeho se týkala?

Číselná znamení se dají vykládat podle numerologie, podle základních vibrací číslic 0-9, kterou známe už od starověké filosofie. Někdy však opakující se čísla pouze znamenají "Jsi ve správný čas na správném místě," podobně jako zážitek déja vú.

Mnoho lidí věří, že čísla jsou jednou z cest, kterou k nám promlouvají strážní andělé. O čem andělská čísla hovoří?

Jak poznat dobrého léčitele, mága či věštce 

Věštkyně věští z křišťálové koule

Lidé v každé době vyhledávali nejrůznější duchovní profese, aby se poradili o svém životě s vyššími silami, nebo hledali duchovní léčení tam, kde medicína selhala. V dřívějších dobách tuto úlohu často plnil kněz, v dobách nedávno minulých také místní předseda KSČ. Po změně režimu se z přítmí vynořila celá plejáda duchovědců a léčitelů, čarodějnic a věštkyň, které dnes mohou působit docela otevřeně.

Jak si mezi nimi vybrat? V dnešním článku bych s vámi ráda společně zamyslela nad několika body, podle kterých se orientovat. Kdy vážit cestu a kdy raději zacouvat a vyhnout se potenciální bryndě v podobě šarlatána nebo zlovolného duchovního vůdce?

Za námět děkuji Kojotovi z weblogu Amor Vacui.

Na co se neptat karet 

Máte pocit, že vám věštby nevychází nebo dokonce že sami sobě vůbec nedokážete vyložit? Inu, možná se jenom nedokážete obratně zeptat! Příručky Tarotu a knihy o věštění se hodně zabývají významy jednotlivých karet a různými složitými způsoby výkladu, ale skoro nikde se nedočtete o tom, jak pokládat kartám běžné otázky, které vás opravdu zajímají. A o tom zejména pojednává dnešní článek.

Dozvíte se v něm také, proč některé otázky jsou považovány za tabu a žádná věštkyně hodná svého jména vám na ně nebude chtít odpovídat... a jak je můžete přeformulovat na chytřejší, které vám spíše přinesou praktickou odpověď.

věštění s tarotovými kartami

Co nám karty řeknou a co ne

Tarot a věštecké karty obecně jsou skvělým nástrojem osobního růstu. Věštění pokrývá všechno, od metafyzických otázek na podstatu světa až po záležitosti praktického života, jako "zda mám přijmout tuto nabídku práce". Věštba nám umožňuje zachytit kvalitu okamžiku a nahlédnout do budoucnosti, jak se pravděpodobně bude vyvíjet, pokud "podržíme kurs".

V každém případě, kurs můžete změnit a odvrátit tak i nepříznivou budoucnost nebo urychlit vývoj věcí. Pokud se vám nelíbí, co vám věštba ukázala, nemusíte se s tím pouze smířit.

Žádná věštba není do kamene tesaná a nezvratná!

Jak vykládat z Tarotu 

tarotové karty

Tarot je sadou věšteckých karet, jejíž historický původ je neznámý, a často se datuje až do starého Egypta. Nejstarší dochované vykládací balíčky patřily italským šlechticům z doby renesance. Na přelomu 19. a 20. století zaznamenal Tarot nové oživení v okultních kruzích a postupně se dostal mezi širokou veřejnost. Dnes existuje množství různých designů tarotových karet, které můžete koupit v každém knihkupectví.

Tarot je sadou 78 karet, která se v něčem podobá známým hracím kartám: obsahuje 4 barvy nízkých karet, číslovaných od esa k desítce, 4 barvy dvorních karet - krále, královnu, rytíře a páže a 22 trumfů. Ty se nazývají velká arkána (z latiny - arkánu = tajemství), zatímco řady čtyřech barev tvoří arkánu malou. tyto barvy se obvykle nazývají hole, meče, poháry a mince.

V následujícím článku se seznámíme s úplnými základy vykládání z tarotových karet. Ať už přemýšlíte o návštěvě kartářky, o koupi vlastních karet nebo se teprve chystáte otevřít ty, které jste třeba dostali kdysi darem, po přečtení se vám ujasní mnoho úvodních otázek.

Co nám brání využívat šestý smysl 

šestý smysl

Všichni jsme obdařeni schopností šestého smyslu, chcete-li intuice. Důvody, proč ji nedokážeme používat, spadají z velké části do oblasti chybných přesvědčení, které získáváme z výchovy. Přecijen, nevyrostli jsme v době, kdy používat paranormální schopnosti je považováno za něco běžného.

Co když ale volání šestého smyslu už cítíte, a chcete se těchto nánosů a bloků zbavit? V následujícím článku se dozvíte o všech typických blocích, které nám brání v plném rozvoji intuice a jasnozřivosti a také, jak poznat falešná znamení a vize od těch pravých, což bývá předmětem největších obav.

věštkyně

Na prahu 21. století často nedokáže konvenční věda vyřešit mnohé problémy, se kterými se potýkáme. Není divu, že to k různým léčitelům, věštkyním a čarodějnicím zavane i člověka, který by se možná nikdy dříve k podobnému "šarlatánství" neuchýlil.

Jsou ale opravdu všichni duchovní profesionálové šarlatáni? Následující článek přináší pozorování "zevnitř" a pár užitečných rad, jak poznat dobrou vědmu a před čím se mít na pozoru, když zvažujeme svěřit někomu svůj život do péče.