Totemová zvířataTotemová zvířata

Silová zvířata nebo také čarodějovi pomocníci jsou duchové ze zvířecí říše, kteří nám přicházejí na pomoc prostřednictvím vize a snu, aby nás učili. Každé šamanské zvíře přináší svou jedinečnou "medicínu", dary a kvality, které si můžeme osvojit. Naši zvířecí spojenci se v průběhu života mění a několik jich máme vrozených. Také mnoho bohů a duchů se zjevuje ve zvířecí podobě.

Magická kočka 

Kočka při úplňku

Málokteré zvíře je tak úzce spjaté s magií a čarodějnictvím, jako právě kočka. Kočka patří mezi tradiční čarodějovy pomocníčky, stejně jako třeba havran.

Ve starých keltských legendách je kočka jedním ze strážců Zásvětí. S tím snad souvisí její proslulá "neviditelnost" a plíživý pohyb, ale i schopnost vzdorovat smrti ve zdánlivě beznadějných situacích. Kočka má podle přísloví devět životů a devítka je samozřejmě jedním z magických čísel. Mimo jiné Vikingové měli právě devět světů.

V čem nám může kočičí totem pomoci a jaké dary dostávají lidé, kteří ji mají za patronku?

Vlk, nositel svobody 


Málokteré zvíře vzbuzuje tolik emocí u člověka v našich krajinách jako vlk. Za dlouhých zimních nocí byly smečky divokých vlků obrazem nebezpečí pro naše dávné předky. Je jedním z posvátných šamanských zvířat, které provázely severské legendy. Jaká symbolika jej obklopuje a co může přinášet za skrytá poselství, například když se nám zjeví ve snu?

Ve vikinských mýtech jsou vlci dobrotivými průvodci nejvyššího boha Ódina, stejně jako havran. Zároveň se objevují jako průvodci apokalypsy.

Vlk je především predátor, divoký lovec. V mnoha indoevropských kulturách byla kasta válečníků spojena s vlkem a bojovníci přijímali při zasvěcení "vlčí podobu." Možná právě odsud vznikly legendy o vlkodlacích. Podobný význam má latinské rčení "člověk člověku vlkem." Vlk označuje naši pudovou přirozenost.

Ta může nabývat stinné podoby jako chorobná touha po nezávislosti podezíravost a pocit ohrožení nebo se může vyjadřovat pozitivně jako touha po svobodě, život v souladu se svými instinkty a bystrá mysl.

Havran, posel z Druhého břehu 

Havrani při Měsíci

Málokteré zvíře má tak výraznou symboliku, jako ponurý havran. V období prodlužujících se podzimních nocí se zastavíme nad jedním z tradičních posvátných zvířat našich předků, kterým je havran. Jaká symbolika jej obklopuje a co může přinášet za skrytá poselství, například když se nám zjeví ve snu?

V germánské mytologii byli havrani průvodci nejvyššího boha vědění a magie Ódina, kterému nosili zprávy z celého světa. Nutno říci, že havrani jsou vskutku nesmírně inteligentní zvířata. Dokáží napodobovat zvuky ostatních zvířat a lidská slova a sdělovat si navzájem, kde se ukrývá potrava.

Havran je tedy v prvé řadě symbolem mysli, vědění a inteligence.

V legendách severoamerických Indiánů jsou havrani hrdinové kteří pomáhají lidstvu. Pro některé kmeny byl havran nositelem světla, který se vynořuje z prapůvodní temnoty při stvoření světa.

Havran je také znám jako strážce tajemství a duchovní učitel.