Spánek, sny a výklad snůSpánek, sny a výklad snů

Spánek je královskou cestou do nevědomí a do světa, kde se stýkají lidé a duchové. Přináší mnohá poučení a léčení a prakticky ve všech starých kulturách se obsah snů považoval za poselství bohů. Sny se vykládají psychologicky nebo podle esoterických souvztažností, a cvičený čaroděj je dokáže i vědomě ovládat.

Jak si vykládat sny 

Anděl snů

Sny jsou branou do světa duchovní moci, do světa symbolů a magických schopností. Všechny starověké národy věřily, že skrze sny k člověku sestupují bohové, může přijímat jejich poselství a varování nebo dokonce spatřit budoucí události.

Šamani a věštci znali techniky, jak věštecké sny vyvolávat a byli zkušení v jejich výkladu. Sny byly a jsou jedním z hlavních zdrojů jasnozřivých vizí, ke kterým máme přístup všichni.

Současný člověk bohužel sny často zahazuje jako nepodstatné žerty podvědomí a nevěnuje jim valnou pozornost. Přitom moderní psychoterapie ví to, co věděli už staří řečtí lékaři: ve snu se ohlašuje nemoc, probíhá v něm posvátné léčení a má nedocenitelnou roli v osobním rozvoji.

Pro ty, kteří mají odvahu vstoupit do říše snů a začít dobrodružství, které jim může úplně změnit život, jsem sepsala základní rady, jak začít sami sobě vykládat sny.

Uvidíte, že když dáte těmto symbolům ze svého nevědomí šanci, dozvíte se více o sobě, událostech ve svém okolí a váš život nabude úplně novou dimenzi.

Jak se probudit ve snu a začít ovládat své sny 

Dávní jogíni a šamané ovládali schopnost bdělého neboli lucidního snění, jež nám umožňuje vstoupit do nové dimenze vědomí a začít prozkoumávat snové krajiny, jako kdyby byly skutečné a hmatatelné.

Schopnost lucidního snění je pro některé lidi vrozená, většina k ní však přichází až s postupem času a cvikem nebo s použití speciálních technik, jako je vedení snového deníku, ukládací rituály nebo požití psychotropních látek.

V dnešním článku přinášíme sesbírané poznatky a postupy, jak si začít ve snu uvědomovat, že je to jenom sen a začít ovládat svoji vnitřní realitu.

Výklad snů v historii lidstva 

Mystická žena
Všechny starověké civilizace bez rozdílu a známá domorodá náboženství přikládala zvláštní význam snům. Sny byly místem setkání mezi bohy a lidmi, zvláštním kanálem, kterým lidé komunikovali se světem duchů. Ze snů přicházelo léčení, rada i varování před nebezpečím. Existovaly speciální techniky, jak vyvolat věštecký sen, a lidé, kteří je ovládali.

V dnešním článku se vydáme na fascinující pouť výkladu snů v historii lidstva, od nejstarších dob a léčivých chrámů až do moderní psychologie.

Jak rozeznat prokletí a postavit se mu 

Když se neštěstí valí jedno za druhým a běžné prostředky selhávají, připadáme si doslova prokletí. Kletby a uřknutí, uhranutí a působení zlé moci byly běžně uznávanou součástí života našich předků. Věřili, že nemoc a nezdar mají často nadpřirozené příčiny. Jak rozeznáte, že na vás vězí kletba?

Kdybychom žili v jiné době nebo kultuře, bylo by rozeznání kletby snadnou věcí – stačilo by nalézt předmět doličný, v podobě uzlíků, prášku, váčku, sklenice, panenky nebo jiného fetiše.

Jak se chránit před noční můrou 

bohyně noci

Noční můry nebo zlé, horrorové sny trápí někdy v průběhu života každého. Většinou přicházejí v období zvýšeného stresu a zátěže. Jejich výskyt také může naznačovat přítomnost prokletí. Naši předkové znali množství opatření, jak zabránit noční můře, aby na vás sedla. Ukažme si tedy oblíbené triky lidové magie proti nočním děsům.

V tomto článku:

  • opatření proti nočním můrám
  • byliny na spaní
  • proč noční můry nezahánět

vyklad-snu_0.jpg

Lidé všech kultur a tradic připisují zvláštní význam snům. Ve starém Řecku se lidé uchylovali do asklépionů, chrámu boha léčitelství Asklépia, aby zde spali a obdrželi věštecký sen, který měl určit jejich léčbu. Hlubinně-psychologický výklad, který zavedl C. G. Jung, je jenom jednou z mnoha možností práce se sny. Sen přináší varování, nápovědu k řešení životní situace a někdy je i předzvěstí budoucího vývoje.

Typy snů

křišťál

  • Deprese
  • Úzkosti
  • Nespavost, noční můry a další poruchy spánku
  • Nechutenství
  • Halucinace, vidění znamení a hlasů

Mám bohaté zkušenosti s terapií psychických obtíží nejrůznějšího druhu. Některé pramení ze špatného životního stylu, kdy jsme v rozporu s potřebami své duše. Jiné jsou následkem mentálního útoku nebo působení nepokojných duchů.

Termíny:
Tento seminář nemá vypsané žádné termíny. Časem bude zpracován v knižní podobě.