ŠamanismusŠamanismus

Šamanismus je nejstarším náboženstvím lidstva. Pochází z dob, kdy ještě neexistoval rozdíl mezi náboženstvím a magií, z doby kdy šamané žili ve středu svojí komunity, bez rozsáhlých chrámů, písma a knih. Hlavním nástrojem je schopnost vstoupit do tranzu a do světa duchů, k čemuž používá různé pomůcky, jako rytmické bubnování.

Duchovní přístupy k depresi 

majak2.jpg

Z anglického originálu přeložila Klára K., korektury Noira, 2010. Autorem článku je druid Brandon Newberg z tradice Ár nDraoícht Féin.

V tomto článku:

 • Deprese v kontextu pohanské spirituality
 • Způsobuje okultní praxe depresi?
 • Deprese jako šamanský vision quest
 • C. G. Jung o endogenní depresi
 • Magie proti depresi
 • Deprese a šamanská "ztráta duše"

Hledání společného jazyka

Začal jsem se zajímat o vztah mezi pohanstvím a depresí ve chvíli, kdy to na mě začalo doléhat - po mnoha letech zaobírání se vlastní depresí, která mě hluboce poznamenala. Tyto změny nebyly jen psychologické nebo emocionální, ale také spirituální. Přestal jsem chápat depresi jako pouhou psychologickou poruchu, a přijal ji jako duchovního učitele svého druhu. V této perspektivě jsem pak přešel od nenávisti vůči svým depresím k jejich přijetí - dokonce jsem v nich začal spatřovat určitý význam a hodnotu. Začal jsem být zvědavý, zda se i jiní pohané pokusili zahrnout depresi do svých spirituálních cest.

Tu a tam jsem narážel na způsoby, ve kterých se současní pohané snaží propojit a pochopit své zkušenosti s depresí. Prohledal jsem police v knihovnách, vyptával se mnoha svých pohanských přátel, jak jen jsem mohl, a prolezl jsem internet – nejlepšího přítele moderních pohanů. Shledal jsem, že ačkoliv současné pohanství nepřineslo nějaké obecně platné závěry o depresi, mnoho pohanů nějak zápasí s jejím vztahem k jejich spiritualitě. To, co prezentuji v tomto článku je přehled většiny zajímavých výzkumů, které jsem našel k dnešnímu dni. Prosím, vezměte na vědomí, že následující informace jsou míněny pouze aby pomohly ujasnit zkušenosti s depresí, neslouží k jejímu vyléčení či zmírnění. V každém případě by spiritualita neměla nahrazovat lékařskou pomoc, ale může ji vhodně doplňovat a podporovat. Těm, co mají těžké příznaky deprese, se doporučuje, aby vyhledali odbornou pomoc.

Šamanské léčení, Fried Froemer 

samanske-leceni.jpg

Šamanské léčení: Setkání s přírodními silami, Fried Froemer, Pragma, 1998. Podtitul "Praktická cvičení k znovunastolení rovnováhy a harmonického vztahu s přírodou." Doporučená maloobchodní cena 119,- Kč.

Tento seminář už se nebude opakovat. Osud materiálu je zatím nerozhodnutý.

Duchovní bytosti jsou všude kolem nás. Ať už jsou to duchové zesnulých, přírodní duchové a duše místa nebo starověká božstva a šamanská zvířata. Podle domorodých náboženství každý přicházíme na svět v doprovodu skupiny pomocných duchů. Poznejte ty vaše a naučte se je vnímat. Jak se spojit se světem duchů a koho v něm najdeme, o tom je tento seminář. Součástí dušičkového opakování je vždy speciální rituál smíření živých a mrtvých v sobotu večer.

Program semináře:

  Otevřený večerní klub, určený všem zájemcům o duchovní život a osobní rozvoj, který připravujeme na rok 2014.

  Více o těchto večerech

  Místo a čas

  Srpen 2014. Hostitele hledáme.

  Program srpnového kruhu

  Šamanismus

  Šamanismus je nejstarším náboženstvím lidstva a nejpůvodnější formou magie. Existuje v původní formě i jako revival a má i své netradiční formy, jako je městský šamanismus a cyberšamanismus. Ukážeme si tradiční rituální nástroje.

  Festival Mystica 2011 - Reportáž a recenze 

  V Praze proběhl na konci listopadu již 3. ročník Festivalu Mystica. "Festival magie, pohanství, čarodějnictví a šamanismu", jak jej charakterizuje pořádající sdružení Dávný obyčej, přinesl tři dny plné workshopů, rituálů a zajímavých osobností z různých proudů současného okultismu a pohanství. Jaký byl? O třech magických dnech je následující reportáž-recenze.

  Tak trochu jiný esoterický festival

  Nejprve něco k historii a mému zapojení do celé akce. Festival jsem před 3 lety zakládala, onoho času jako koordinátor Dávného obyčeje pro Wiccu a druidství. Po prvním ročníku, přestože návštěvnicky velmi úspěšném (dorazilo ke 300 lidí), nastal určitý rozkol ohledně toho, jaký festival vlastně pořádáme, pro koho a kam se chceme dále ubírat.

  Tradiční šamanismus a moderní šamanismus 

  spiritual_wayfarer_1.jpg

  Raven Kaldera, překlad Klára, redakční práce Noira, 2011.

  Klasický šamanismus a "jádrový" šamanismus - základní rozdíly

  Slovo „šamanismus“ bylo v poslední době poměrně hodně skloňováno v různých pádech a spojováno s kde čím, často dosti volně. Většina lidí, kteří jdou na přednášku na téma „šamanské to nebo to“ mají velmi malé znalosti o tom, co ve skutečnosti dělal typický kmenový šaman.

  Badatel nebo zaujatý průzkumník si povšimne jak podobností tak rozdílů mezi antropologickými popisy dávných kmenových šamanů a lidí, praktikujících šamanismus dnes. Je možné také narazit na zvláštní pojmy, jako např. „core – šamanismus“ (jádrový šamanismus) „šamanská praxe“; „šamanská práce“; atd. Může to být velmi matoucí.

  Četba o šamanismu 

  samansky-buben.jpg

  Na této straně naleznete komentovaný seznam zajímavé četby k tématu šamanismu. Zájemci o téma mohou také využít různých seminářů nebo individuální výuky. Pokud víte o knize, která by v tomto seznamu neměla chybět, napište mi.

  Ohledně pořizování a půjčování knih doporučuji čtenářům návody a tipy k jednotlivým možnostem, rozebrané podrobně jinde. Je také vhodné seznámit se s obecnými riziky při čtení duchovní literatury a osvojit si schopnost kritického čtení.

  Za inspiraci k tomuto seznamu děkuji šamance Erinti a její Družině Jednorožce. V knihovně tohoto sdružení v čajovně Šamanka zájemce nalezne pěkný výběr četby na téma šamanismu.

  Michael Harner a jeho pokračovatelé z Nadace pro šamanská studia

  Nejrozšířenější "tradicí" šamanismu v současnosti je Nadace pro šamanská studia, založená antropologem Michaelem Harnerem. Úvod do této synkretické, zjednodušené praxe český čtenář dlouho nemohl sehnat, protože Harnerova základní kniha The Way Of The Shaman vyšla v roce 1984 jako Tajemství šamanismu a byla rozebrána. Nový překlad pořídilo letos (2010) pražské nakladatelství duchovní literatury Dharmagaia, kde je nyní k dispozici jako Cesta šamana.http://www.dharmagaia.cz/kniha/744-michael-harner-cesta-samana-jak-probudit-svuj-vnitrni-potencial

  Rozhovor se šamankou 

  samanka_0.jpg

  Následující článek je úryvkem rozhovoru se Sophií Reicher, který vyšel v oblíbeném americkém pohanském časopise Witches and Pagans. Z anglického originálu přeložila Noira, 2010.

  Tento úryvek předkládám proto, že mi přišly pro českého čtenáře přínosné některé poznámky na adresu Nadace pro šamanská studia (Foundation for Shamanic Studies)http://www.shamanism.org/, která funguje na Západě jako svého druhu vzorový model šamanismu. A to i v našich krajích, přestože sem pouze zajíždí lektoři z ciziny.http://www.zorafresova.sk/ Nadaci založil antropolog Harner, který se stal šamanem v průběhu svého průzkumu u jihoamerických domorodců. Je autorem obrovsky populární knihy Cesta šamana, která je nyní k dipozici i v češtině - vydalo nakladatelství DharmaGaia.http://www.dharmagaia.cz/kniha/744-michael-harner-cesta-samana-jak-probudit-svuj-vnitrni-potencial

  Tradice nebo spíše systém praktik, který Harnerovi žáci vyučují se nazývá "core shamanism", česky poněkud nehezky jádrový šamanismus, a je představen například také v této knížečce. Tento článeček je možné prvním kritickým zhodnocením velmi rozšířeného přístupu k šamanismu, s nímž se dnes a denně setkávám i ve svém okolí. Možná tak bude zklamáním pro ty, kteří chovají vůči Nadaci a jejím učitelům velkou úctu nebo vyvolá pobouřené reakce, ale soudím, že i takto kritickou zkušenost je potřeba uvést - zejména pro ty, kteří se třeba chystají zaplatit poměrně nákladný výcvik v této tradici nebo se setkávají s profesionály, kteří se v ní vyučili.

  Šamanismus, Tom Cowan 

  samanismus-tom-cowan.jpg

  Šamanismus, Tom Cowan, Pragma, rok vydání neuveden. Kapesní edice.

  Tato drobná knížečka v kapesní edici by neměla uniknout nikomu, kdo se chce uvést do praxe moderního šamanismu. Na malém rozsahu je zde probráno mnoho zásadních otázek se zřetelem k potřebám moderního západního člověka. Tom Cowan se věnuje zejména tradičním šamanským kulturám, znovuzrození šamanismu a otázkám kulturní adaptace. Opírá se přitom o svoje působení v Nadaci pro šamanská studia, která své kurzy nabízí i u nás a získala si celosvětové uznání. V knížečce nalezne čtenář také něco o metodách šamanského léčení a velmi zdařilý slovníček základních pojmů, s nimiž se v moderním šamanismu na každém kroku setkáváme.

  Urban Primitive, Raven Kaldera 

  raven-kaldera-urban-primitive.jpg

  Urban Primitive: Paganism in the Concrete Jungle, Raven Kaldera a Tannin Schwartzstein, ilustrovali Sean Petrin a W. Michael "Wolfie" Dooley, Llewellyn, 2002.

  Profil knihy na Amazon.com

  Tato kniha představuje fenomenální zpracování tématu, které zůstává v moderním pohanství překvapivě opomíjeno, totiž pohanský život a praxe uprostřed velkoměsta, „betonové džungle“. Autoři osvěžujícím jazykem v devatenácti kapitolách probírají všechno to, co městský pohan už mnohdy tuší – že každé město má svého ducha a lze s ním komunikovat, že elektřina není jenom světská síla, proč podzemní dráha souvisí s podsvětím nebo proč je daleko častější setkat se s duchy ve městě, než na starobylé venkovské usedlosti.

  Stoupence městského šamanismu a vůbec progresivní šamany nadchne předposlední kapitola, která pojednává o městských totemech. Racek, šváb, holub, krysa nebo zdivočelá kočka jsou stejně silné totemy, jako lehce kýčovití bizoni a orli, které nacházíme v populární literatuře o šamanismu. Tato část by ovšem prošla i coby psychologická typologie obyvatel města. Je totiž po hříchu výstižná.