Rituál rakve na přerušení vazeb a spoutání nepřátel

Rituální rakvička a lebka
Rakve a hřbitovy a zahrabávání věcí byly odjakživa spojeny s rituály magie, a to té nejobávanější. Význam takového počínání byl jasný: pod těžkou zemí a ve spojení s mocí mrtvých se čarodějové zbavovali svých nepřátel a věřili, že jejich žádosti a prosby se zakopáním dostanou blíže k těm, kterým jsou adresovány. Podsvětním silám, zemřelým předkům a zemským patronům.

Ze všech živlů země je tou nejtěžší a nejpevnější, nejpomalejší. Za čím se zavře země, to už se nedostane ven. Země znamená přijetí a smíření. Znamená také uložit něco k věčnému odpočinku. Do země se zakopávají kouzla, jejich působení má být trvalé - ať už jsou to předměty na ochranu obydlí, které často přišly do základů domu - nebo předměty, které znázorňují přímo nepřítele, jehož moci chceme tímto zamezit.

Rituál, který budete dál číst, spojuje všechny tyto tradice do jediného cíle: umožňuje nám se úplně očistit a odpoutat od minulosti, zejména od konkrétního člověka a věcí, které mezi námi byly, a je-li to na místě, spoutat jeho vliv nad naším životem. Ze všech rituálů, které učím, je tento ze všech nejzávažnější a nejvíc se osvědčil v případech, kdy nám "jde o kejhák."

Rituál rakve pro uzavření minulého vztahu

První varianta rituálu se hodí všude tam, kde bychom se rádi zbavili tíhy minulosti a zejména vazby k jistému člověku nebo k více lidem. V symbolické rakvi, kterou budeme pohřbívat, můžeme odložit také svoje zmařená očekávání a sny, které nás zatěžují, protože už nejsou na místě. Například sny o šťastné rodině, kterou jsme chtěli vytvořit s parterem, s nímž se rozvádíme, nebo sny o vědecké kariéře, kterou jsme se rozhodli s těžkým srdcem opustit.

Tento rituál je pohřeb: něco při něm ukládáme k odpočinku a loučíme se s tím. Může být pro nás velice silný emocionálně a v tom spočívá jeho síla.

V přípravné fázi budeme shromažďovat a připravovat různé předměty, které přijdou do rakve. Když hovořím o "rakvi", máme tím na mysli nějakou krabičku, truhličku nejlépe ve tvaru rakve (dvě takové zakoupíte v eshopu).

V této rakvi pohřbíte veškeré své zbývající vazby na danou osobu a energetická pouta, která mezi vámi přetrvávají.

Pokud se vám podaří najít nějakou truhlici, krabičku třeba od starých dárků, která je přímo spojená s daným obdobím a člověkem, použijte ji. Dalí možností je zajít do výtvarných potřeb a vybrat si tam prázdnou krabičku z papíru či ze dřeva a tu si dokreslit a pomalovat, aby pro vás mohla symbolizovat vše, co se v ní chystáte pohřbít. Velikost by měla být taková, aby se vám podařilo ji zakopat. V opačném případě byste ji mohli spálit na hranici a zakopat až popel.

Dále budete potřebovat vajíčko a rýč nebo pořádnou lopatku, volitelně magický olej ochranného typu a černou svíci.

 1. Rakev je třeba naplnit předměty, které představují veškeré vaše zklamání a zmařená očekávání z tohoto vztahu, jakož i jiné negativní emoce. Velmi vhodné jsou například šperky a jiné osobní dary, pokud je ještě máte, svatební či jiná společná fotografie, zprávy a dopisy, vaše zápisky v deníku.
 2. Do rakve přijdou také další předměty, které naplníte svými nepříjemnými vzpomínkami. Může jít o obrázky, popsané kartičky, kameny apod. V případě kamene jej můžete tisknout v dlani a přitom si vybavovat dané události. Můžete také zvolit hřebíky, kousek špinavého hadru nebo cokoliv, co vám připomíná vaše prožitky z tohoto vztahu. Obrázky můžete vystřihnout takové, které vám přijdou výstižné namalovat je nebo prostě zmuchlat kousky papíru. Do zmuchlaných papírků se dobře vkládá vztek. Výborné je vložit něco spojeného s místem, kde jste se seznámili
 3. Někteří dávají přednost tomu na jeden papír sepsat všechny své pocity ohledně tohoto vztahu (např. „zrada, obtěžování...“), kterých se chtějí zbavit a tento papír složit do rakve.
 4. Na přípravnou fázi si můžete nechat i několik dní nebo týdnů. Důležité je, abyste cítili, že je rakev již „plná“ a vaše tělo prázdné, že jste vyčerpali vše, co jste si ještě mohli vybavit k tomuto vztahu, napsat o něm, že to všechno dostanete ven – abyste to mohli pohřbít.
 5. Až budete připraveni, devětkrát do ní vydechněte a řekněte svému tělu, aby vypustilo veškeré zbývající emoce a vazby na tuto osobu.
 6. Přiložte si rakvičku na srdce a nechte ze svého hrudníku vyjít veškeré zbývající pocity. Pocity zrady se hromadí právě v oblasti srdeční čakry. Pokud máte nějaké jiné místo na těle, kde vnímáte, že ještě něco je, můžete si tam krabičku také přiložit.
 7. Pro očistu od sexuálních vláken je vhodné otřít si genitálie vajíčkem a požádat vajíčko, aby zacelilo vaši auru. Poznáte to tak, že se vám vajíčko bude záhy jevit hnusné a horké nebo těžké.
 8. Až budete hotovi, rakvičku označte jménem a daty, například "Společné podnikání s Davidem P., 2005-2015" nebo "Moje vědecká kariéra" případně "Marie, moje nejlepší kamarádka". První datum by mělo označovat dobu, kdy celá věc začala, druhé dnešní den, kdy skončí.
 9. Na povrch rakve pak nakreslete (svěcenou křídou, olejem...) znamení X. Tím zapečeťujete krabičku a její obsah, a zabraňujete jejímu dalšímu působení na vás. Pokud máte magický olej vymítacího typu, kápněte jej do rakve těsně před tím než ji uzavřete.
 10. Pokud máte, zapalte černou svíci a řekněte: „Toto je veškeré zhoubné působení tohoto vztahu a naší minulosti na mne.“ Chvíli meditujte, abyste si uvědomili, že hořící černá svíce představuje tuto zhoubu. Možná se vám již nebude jevit tak silná. Možná vám svíce ukáže nějaké znamení.
 11. Pak proneste: „Tvé působení je u konce.“ a rituálně ji zhaste obrácením dnem vzhůru, o zapečetěnou rakev. Svíci zlomte a oba kousky zahoďte, každý na jinou stranu.
 12. Nyní je třeba rakev skutečně pohřbít, a to na místě, které musíte sami vymyslet. Může to být vaše oblíbené posvátné místo, rozcestí aj. Obzvlášť vhodné je místo, kde jste se poprvé setkali nebo kde jste žili. Zvažte, jestli to chcete udělat na místě, kam se budete vracet nebo spíše někde úplně mimo. Jakmile budete mít vyhloubenu jámu, vložte do ní rakev a hoďte na ni vajíčko.
 13. Pak odejďěte tak, abyste se neotáčeli za tím, co jste zahrabali.

V předchozí verzi rituálu jsme pracovali hlavně se svými emocemi a přerušovali pouta k lidem, kteří nám třeba ani nezamýšleli otevřeně škodit, ale běh životních okolností způsobil, že nás zatížili. S trochou kreativity se první rituál dá použít třeba i na rozloučení s dospělým dítětem, které vylétlo z hnízda nebo s dítětem, které se nemohlo narodit. Oproti tomu zacházení s lidmi, kteří se nám snaží otevřeně škodit, například tím, že nás žalují, vyhrožují apod. vyžaduje ještě jiný přístup. Těch se týká druhá verze rituálu.

Rituál rakve na spoutání nepřítele

U tohoto rituálu víc, než kdy jindy, je třeba být skálopevně rozhodnuti, že jsme s tímto člověkem už skoncovali, nezáleží nám na tom, co si o nás myslí, co mluví a našim jediným cílem je zamezit jeho dalšímu vlivu na náš život a. Tento rituál je na místě na odpoutání se od bývalých partnerů a přátel, kteří se mstí, věnují se magii (prosím neberte to nikdy na lehkou váhu!) nebo jsou prostě zcela labilní a paranoidní. Magická obrana - stejně jako magický útok - vyžadují, abyste opustili svoje zábrany.

Budete potřebovat kromě již řečeného ocet a 2 směsi pálivých a hořkých bylin – např. různé druhy pepře, kopřiva, pelyněk. Jedna musí mít tmavou nebo černou barvu, druhá červenou, dále 9 dlouhých hřebíků, vodu a
panenku či figurku, představující vašeho nepřítele, která může být látková, papírová, z moduritu nebo např. vystřižená fotka. V případě, že se jedná o skupinu, musíte figurek vyrobit více nebo jednu neurčitého pohlaví, která bude reprezentovat všechny. Obecně je lepší toto kouzlo zaměřit na jednu osobu, která je hlavní, pokud se dá předpokládat, že ty ostatní se poté snadno pustí.

Jak na rituál na obranu proti nepříteli:

V této rakvi pohřbíte veškerou záškodnou sílu vašeho nepřítele, který proti vám působí. Vašim cílem není uškodit mu nebo pomstít se, ale zabránit mu v dalším škození. Nesmíte pochybovat o tom, že od této osoby nebo osob chcete mít pokoj a je vám jedno, jakým způsobem k tomu dojde – nad tím totiž nebudete mít kontrolu. Mohou se odstěhovat, najít si jinou oběť - nebo cokoliv jiného...

 1. Přípravnou fázi je vhodné zvládnout co nejrychleji, aby tyto předměty nezůstávaly zbytečně dlouho ve vašem obydlí.
 2. Vyrobte si figurku(y) v takové velikosti, aby se vešla(y) do rakve. Můžete je opatřit jménem, fotografií a co je zejména účinné, kouskem osobního předmětu – nit z oblečení, vlas, úryvek rukopisu, vizitka. Rituálně ji „pokřtěte“ octem a proneste: „Jsi dokonalý a úplný obrazem (dané osoby), od nyní až na věky, svazuji tě s jejím zaslouženým údělem.“
 3. Uložte ji do rakve a posypte tmavými bylinami. Proneste: „Mocí země tě vymítám, nečistá sílo, ať ulehneš do země a více neškodíš...“ a pak přidejte červené „...a veškerá ukradená životní síla se mi vrátí.“
 4. Zavřete rakev. Nyní použijte černou svíci jako houbu a „utřete“ si s ní celé tělo. Nemusíte nic zvláštního dělat, stačí uvědomovat si, jak se vosk sám od sebe nasakuje negativitou přítomnou ve vaší auře, a ta se zaceluje. Svíci byste měli za chvíli vnímat jako horkou a těžkou.
 5. Zapalte ji a řekněte: „Toto je veškeré zhoubné působení tohoto vztahu a naší minulosti na mne.“ Chvíli meditujte, abyste si uvědomili, že hořící černá svíce představuje tuto zhoubu. Možná se vám již nebude jevit tak silná. Možná vám svíce ukáže nějaké znamení.
 6. Pak proneste: „Tvé působení je u konce, pohltí jej země.“ a rituálně ji zhaste obrácením dnem vzhůru, o zem. Svíci zlomte a oba kousky vložte dovnitř, tak, aby nebyly ve tvaru původní svíce, ale obráceně – jako magnety, které k sobě přikládáte odpuzující se stanou.
 7. Přidejte 9 hřebíků.
 8. Zavřete rakev a na víko nakreslete (svěcenou křídou, olejem...) znamení X. Tím zapečeťujete krabičku a její obsah, a zabraňujete jejímu dalšímu působení na vás.
 9. Nyní je třeba rakev skutečně pohřbít. Nejlepším místem je hřbitov, který dobře znáte. Strážcům hřbitova je třeba zaplatit darem – mincemi, úlitbou alkoholu, které necháte u největšího kříže. Vhodné je také jakékoliv opuštěné místo nebo místo v teritoriu nepřítele.
 10. Pokud se nejedná o posvěcenou půdu, je vhodné na dané místo položit kámen, který jste pomočili.
 11. Odejďěte tak, abyste se neotáčeli za tím, co jste zahrabali.
 12. Jděte na mši svatou nebo se očistěte modlitbou či očistnou koupelí a po 7 dní se vyhněte alkoholu, sexu a hněvu.

Magická svíčka s křišťály a rakví

Není to černá magie?

Záleží na tom, co pod těmito slovy rozumíte. Podle mého názoru je to adekvátní sebeobrana. Pokud se bojíte, co byste rituálem způsobili, nedělejte ho. Musíte k rozhodnutí nazrát a musí vám být jedno, co se bude dít dál. To ovšem platí o veškeré magii. Za svým cílem byste si měli stát natolik, abyste přijali veškeré zvláštní události, které se stanou následkem energií, které uvedete do pohybu.

Mohou to být události, které nebude např. váš bývalý partner nebude vnímat jako příznivé. Když vypustíte léta nahromaděnou křivdu a bolest, buďte si jisti, že se někde projeví. To by ovšem neměla být vaše starost, protože vy se jenom bráníte a očišťujete.

Častokrát jsem viděla, že se psychický upír po provedení tohoto rituálu úplně zhroutil, protože došlo k vašemu konečnému odpojení. Může se mu například rozpadnout vztah, umřít mu pes a podobně. Chápejte, že se nejedná se působení vaší zlé vůle, ale o mechanický důsledek přerušení energetických vazeb mezi vámi. V případě psychického upíra bývají samotné důsledky takového odpojení dosti zlé.

Ale účinky na váš vlastní život budou znamenité. Jakmile země vsákne, co jste pohřbili, začnete vnímat nárůst a návrat životní síly. Pohnete se z místa, uvolní se vám prosperita, otevře se prostor pro nové vztahy. Na rozdíl od mnoha jiných rituálů jsem nezažila, že by zrovna tohoto někdo někdy litoval!

Rituální rakev s pergamenem

Odebírejte školu magie

Dostávejte každou sobotu večer novou lekci magie do své e-mailové schránky spolu s týdenní věštbou a lunárním kalendářem.


Komentáře

Naučte se magii

Připojte se k 7 053 odběratelům Čarovného zrcadla.

Dostávejte zdarma každou sobotu večer astrologické předpovědi, návody na kouzla a rituály, týdenní věštbu a jiné články o magii.

Prohlédněte si poslední:
Noira
Články píše Noira

Píšu o magii, rituálech a tradicích našich předků. Magie pro mne znamená vracet lidem moc nad jejich životem zpět do jejich rukou. Magii a věštění, práci s energií se věnuji profesionálně řadu let. Svoje vědomosti jsem vtělila do zásilkového obchodu s magickými pomůckami, které vyrábím a dovážím. Magii také vyučuji a vydávám o ní první knihu.

Více o autorce

Přednášky a festivaly

Víkendové semináře

Celý kalendář 2016

Vyhledávat v článcích