Psychičtí upířiPsychičtí upíři

Energetičtí upíři nemají špičaté zuby, ale o životní sílu nás dokáží připravit úplně stejně. Ať už jsou jimi jedovatí rodiče, bývalí partneři či lidé ze zaměstnání, je potřeba se naučit rozeznávat manipulátory a psychopaty a umět se jim bránit, s pomocí rituálů, nebo tím, že prohlédneme jejich triky.

Jak odpustit svým rodičům 

Opuštění a svoboda
V duchovním životě jsme často nabádáni, abychom odpustili těm, kteří nám ublížili a nechovali v sobě zlost. Cítíme potřebu od minulosti se otřepat a nechat staré křivdy plavat, ale naše vlastní duše nás zrazuje a stále přivolává bolestné obrazy z dětství, do kterých se přidávají nové rány, když se s rodiči setkáváme. Jako bychom snad ani nebyly svéprávní a samostatní, dávno dospělí lidé s vlastními rodinami.

Pravda je taková, že nad námi stále mají moc zážitky z doby, kdy jsme k rodičům vzhlíželi jako k našim jediným ochráncům a pečovatelům a nedokázali jsme si přebrat jejich chování, které bylo zraňující, ba dokonce mohlo být i zhoubné.

Bez ohledu na to, jak jste staří, a jestli ještě vůbec žijí existuje cesta, jak se uzdravit a najít ve svém životě nové hloubky pokoje a duševního klidu. -- Na konci tohoto článku najdete ke stažení knihu, která mi v tomto bolestném ale osvobozujícím procesu velice pomohla.

Démon alkoholu v rodinách 

Démon alkoholu

Na některé rodiče se docela dobře hodí pojmenování "jedovatí". O málokterých to platí tak často, jako o těch, kteří podlehli démonu alkoholu.

"V téhle rodině není nikdo alkoholik!" by docela dobře mohlo být mottem některých rodin. Popření, stud a vina, snaha zachraňovat svoje rodiče, věčné nesplněné sliby a nutnost stát se příliš rychle dospělým, to jsou hlavní škody, které si odnáší děti závislých rodičů. Na dětích alkoholiků je nejlépe vidět, jak je rodinná kletba pronásleduje v dospělosti do jejich vztahů a manželství: chorobné vybírání si partnera, který je také závislý nebo jinak problémový, získalo dokonce svůj odborný název. Říká se mu spoluzávislost.

Článek volně navazuje na předchozí články o cestě z moci jedovatých rodičů (první díl, druhý díl, třetí díl) a obsahuje další kapitolu vynikající svépomocné příručky ke stažení.

Když rodiče ovládají svoje dospělé děti 

Ovládaná žena

Někteří rodiče selhali v tom, aby nám poskytli bezpečný domov a podmínky pro harmonický rozvoj. Jedovatí rodiče jsou zdrojem celoživotních šrámů na duši a často se ani později nechtějí pustit práva vměšovat se do životů svých dospělých dětí a ovládat je. Dnes budeme hovořit o jednom z nejtypičtějších rysů jedovatých rodičů - o jejich sklonu ovládat naše životy, který se nemusí zastavit ani v hrobě.

Tato manipulace může mít formu přímého nátlaku, citového vydírání, ovládání skrze výživné a peníze a díky silným prožitkům viny, kterými je úcta k rodičům provázena, nás může "strašit v hlavě" ještě léta po jejich smrti - jako by rodičovský hlas žil dál. takový hlas z hrobu, nebo nařčení z hrozných věcí může mít podobu skutečné kletby.

Seriál volně navazuje na předchozí články o cestě z moci jedovatých rodičů (první díl, druhý díl) a obsahuje další kapitolu vynikající svépomocné příručky ke stažení.

Na cestě z moci jedovatých rodičů 

Temná cesta z rodinných zátěží

dříve jsme si řekli, že si mnozí lidé zastírají, nakolik byla jejich původní rodina nefunkční. Dělají to z různých důvodů.

Většinou proto, že jim to skutečně nedochází. Nemají žádné porovnání, protože to, co kolem sebe viděli od prvních let svého života, přirozeně pokládali za normální.

Možná jste si uvědomovali, jako mnoho bystrých dětí, že něco je velmi špatně. Tyto pocity zůstaly zastřené a nevyjádřené, jelikož jste pro ně nenacházeli v okolí žádnou podporu. Dítě potom hledá vinu u sebe a rodí se vnitřní programy, které označujeme jako kletby a uřknutí: "Jsem špatný. Nestojím za nic. Jsem příčinou všeho zlého."

Někteří odvážnější, zejména v období puberty začnou zpochybňovat domácí pořádky a snaží se o dialog. Jedovatí rodiče ovšem dialogu nejsou schopni. Reagují popíráním mlžením nebo otevřeným zastrašováním. Často se také dozvídáme věci, které naše pocity přímo popírají a zpochybňují: "Nestěžuj si, jinde je to mnohem horší!", popřípadě se odkazují na to, že pro vás udělali všechno po materiální stránce: "Ale vždyť jsi dostal nové boty!"

A tak jsme se smířili s tím, že jsme na víc neměli nárok a vyrostli s pokřivenými představami o lásce a domově. Tyto představy hrají obrovskou roli pro naši schopnost v dospělosti vytvářet blízké vztahy. Snadno si můžeme představit, s jakými potížemi v zaměstnaná, v manželství i jinde se potýká člověk, který v sobě nosí program "Nezasloužím si slušné zacházení."

Dnes si budeme podívat o dalších aspektech procesu, jak se dostat z područí moci jedovatých rodičů, která často nekončí vaším odchodem z domova, svatbou nebo ani jejich smrtí.

Když nám rodiče ničí životNa Islandu mají trefné přísloví: "Co do sudu přijde nejdřív, je tam cítit napořád." Mezi všemi kletbami, které si můj typický klient v průběhu života nabere, vévodí zdaleka nejvíc negativní poselství, která mu předali ti nejbližší, většinou jeho rodiče.

Jelikož se v dětství učíme co je normální, a co ne, a nemáme svoje zkušenosti, s čím porovnat, často nám trvá i celá desetiletí, než nás něco přivede ke spásné myšlence, že v sudu naší duše něco pěkně smrdí a chceme-li žít plnohodnotný život, musíme se jím probrat a jedy vyčistit.

Ačkoliv mít děti vnímáme jako největší výraz lásky, pravda je taková, že ne všechny rodiny jsou milující. Někteří rodiče z různých důvodů selhávají v úkolu poskytnout vám dostatečný pocit bezpečí, přijetí a dobré zázemí. Třeba proto, že sami byli v té době nezralí, protože to zkrátka nezvládali nebo prostě dali na scestí.

Toxic Parents (doslova "jedovatí rodiče") je název podle mého soudu nejlepší existující knihy, která pojednává o tom, jak nás negativně zasahuje selhání původní rodiny, a jak se v dospělosti vyrovnat s jejich toxickým odkazem. Česky vyšla pod názvem Když nám rodiče ničí život (Motto, 2008) a je bohužel již rozebraná.

Jelikož jde o proces natolik zásadní, který může mít dramatický vliv na váš život, rozhodla jsem se napsat seriál, ve kterém si celý proces postupně mohou čtenáři procházet při četbě, a nahlédnout do knihy, která je bohužel již rozebraná. - Po této knize budou následovat další klasiky, které ve své soukromé praxi a na seminářích často doporučuji.

Psychická obrana proti upírům 

Magické rituály

V prvních dvou dílech seriálu jsme se seznámili se dvěma druhy psychických upírů a podrobně jsme popsali jejich typické chování a rysy, kterými se prozrazují.

Nyní je na čase podívat se na zoubek tomu, v čem vlastně spočívá moc energetického upíra nad námi a jak ji můžeme oslabit.

Část účinné obrany spočívá v pochopení jeho působení a ve zvolení správné strategie. Druhou částí jsou vlastní magické rituály na obranu, kterých tradice znají velké množství.

Závěrem si položíme otázku, zda a jak je vůbec psychickým upírům možné pomoci.

Jak poznat energetické upíry 

upíři

V prvním díle mini seriálu o psychických upírech jsme hovořili o dvou druzích upírů: záměrných a nezáměrných, a jak se s nimi nejlépe vypořádat. V dnešním díle rozebereme některé charakteristické druhy chování, podle kterých včas zmerčit psychického upíra.

Psychičtí upíři se často projevují určitými sklony, posedlostmi a zvyky. Samy o sobě nemusejí znamenat, že se nacházíte v kontaktu s upírem, ale čím více pohromadě jich najdete, tím větší pozornost je třeba věnovat tomu, zda už se náhodou nechytáte do něčích osidel.

Pokud se v nich poznáte, stojí na místě zamyslet se nad tím, jestli tyto sklony nemůžete mít vy sami - nebyli byste první ani poslední.

Psychičtí upíři a jak na ně 

Energetičtí upíři

Představa energetického upíra pronásleduje lidstvo v jeho nočních můrách od úsvitu civilizace. Tyto zvláštní bytosti jsou nadány mocí vysávat z člověka životní sílu a pokud nejsou zastaveny, přivést ho tak až na samý pokraj smrti. Lidé, kteří se cítili bezdůvodně stále unaveni, byli považováni za oběť upírů.

Ve středověku byly noční návštěvy démonů spojeny s pokušením a sexuálními zážitky, které dobré věřící připravovaly o jejich životní sílu. Pomáhaly proti nim mnohé prostředky tradičního exorcismu, modlitby a rituální opatření.

Psychičtí upíři jsou stejnou odrůdou, jako jejich bratři, vysávající krev z nevinných lidí a zvířat - krev je nakonec tím nejpůvodnějším symbolem živoucí energie. Zatímco dnes již málokde lidé věří v existenci krevních vampírů, o tom, zda existují ti energetičtí, není radno se přít.

Pokud jsou mezi námi, jak je poznáme a jak se proti nim můžeme bránit?

Projevy energetického oslabení a jak jej napravit 

Jemnohmotné tělo energie

Potřebujete se očistit a posílit svoje energetické pole? Otestujte se sami pomocí tohoto seznamu ze semináře Magická obrana. Zmíníme se také naopak o známkách sílícího energetického pole, projevech "přebití" a 3 základních krocích, jak napravit zjištěnou nerovnováhu.

Kletba nebo jiný neblahý psychický vliv se projevuje mnoha způsoby – na úrovni fyzického zdraví, mentální, citové a dokonce i v různých typech událostí a zážitků, které nás provázejí. Následující seznam popisuje typické příznaky psychického oslabení, k němuž dochází vlivem neblahého působení.

Může jít o aktuální následek například prokletí od nepřítele nebo dlouhodobý stav, způsobený nevhodnými podmínkami pro život – nečisté místo k životu, společnost nečistých lidí, špatná práce aj. Někteří lidé vyrůstají v natolik oslabujícím prostředí, že si tyto příznaky nesou do dospělosti rovnou z dětství a musí vynaložit soustředěné úsilí - jako je například dlouhodobá psychoterapie nebo série odeklínacích rituálů - aby se jich zbavili a začali normálně žít.

Jak poznat sektu a vyhnout se jí 

Temná sekta jako z filmu

S laskavým svolením autora přejato ze stránek Společnosti pro studium sekt a nových náboženství od mého učitele, profesora Vojtíška z Husitské teologické fakulty, jemuž vděčím za mnohé vhledy do toho, jaká nebezpečí a slepé cesty nás čekají v duchovním životě.

Směr, v němž lze hledat kritéria pro posouzení přínosu či případného nebezpečí náboženských skupin, mohou poskytnout následující „lidská práva“ v oblasti náboženských, ale i jiných skupin. Sledování, zda jsou tato „lidská práva“ zachována, může významně prospět rozlišení na důvěryhodné skupiny a na ty, u nichž je možno se obávat určitých nebezpečí.