Přírodní magiePřírodní magie

Pohanství byl původně hanlivý pojem, kterým křesťané označovali všechna náboženství, která uctívala množství bohů a duchů. V současnosti jej používají lidé, kteří cítí povolání k tomu navrátit se ke zvykům našich předků. Slaví slunovraty a rovnodennosti, dělají magii a rituály a čerpají moudrost z předkřesťsnkých náboženství.

Hromnice - Imbolc 

Svíčková magie

V čarodějnické tradici Wicca se za počátek roku považuje svátek navracejícího se světla, nazývaný Kelty Imbolc a v pozdějším kalendáři Hromnice. Jaké přírodní síly přináší a jak je nejlépe využít pro své čarování?

V následujícím článku najdete praktické tipy, jak obohatit svoje rituály nebo jen vyzkoušet osvědčené zvyklosti našich předků, které přinášely očištění a prosperitu.

Období Hromnic je v čarodějnické tradici Wicca začátkem pohanského roku. Je to čas nové naděje a výhledů do budoucnosti. Doba, kdy začínáme silněji vnímat moc rostoucího světla. Tradičně je to také čas zasvěcování nových adeptů čarodějnictví.

Světelnou povahu tohoto svátku připomínají i nám známé "hromničky", speciální svíce,které jsou dodnes žehnány v kostelích a používají se na ochranu domova před živly. Možná právě teď je vhodný okamžik vyzkoušet si první rituály svíčkové magie.

Zimní slunovrat 

Svíce na slunovrat

Zimní slunovrat se odehrává uprostřed největší tmy, a přesto je možná nejradostnějším ze starých pohanských svátků. Astronomicky se odehrává návrat Slunce a od tohoto bodu dále můžeme pozorovat postupné přibývání světla, které bude hlavním tématem příštího svátku Hromnic, jak praví lidová moudrost: "Na nový rok o slepičí krok. Na Tři krále, o dva dále, na Hromnice, o hodinu více!"

Na duchovní rovině byl tento čas v roce dobou odpočinku, protože naši předkové nemohli ani válčit ani se věnovat zemědělství, středobodem se tedy stával rodinný krb. Energie Yule, jak tento svátek nazývají pohané (doslova "kolo") je také taková - vybízí nás k odpočinku, přehodnocování, hodí se k oslavám a samozřejmě k věštění, stejně jako předcházející svátek dušiček.

V dnešním článku si povíme tipy, jak tento svátek oslavit s rodinou, jak můžeme čarovat a využít energii, přítomnou v přírodě v tomto čase a něco zajímavostí o tradicích, které obklopují období vánoc. Jelikož se jedná o svátek rodinný, vpřijde vhod také, co jsme si řekli dříve o kultu předků.

Magie úplňku 

čarodějnice při měsíci

Každé dítě ví, že sabaty čarodějnic se slétají a čarují o úplňku. Úplněk je nejmocnějším bodem v celém lunárním cyklu z pohledu magie. Je to okamžik, kdy se na obloze doslova naplňují naše myšlenky a vize, čas plodnosti (anglicky "Full Moon"). Úplněk je časem vyvrcholení a příslibem naplnění toho, co se započalo o novu. Je to silně emocionální okamžik - čas citů, oplození a vztahů obecně.

V ten okamžik Slunce a Luna stojí našeho pohledu oproti sobě, v protilehlých znameních zvěrokruhu a vytváří tak dynamické napětí mezi dvěma základními silami přírody, mezi mužským a ženským, zjevným a nezjevným.

Úplňky mají svojí specifickou energii podle toho, v jakém znamení zvěrokruhu právě světelná tělesa stojí. (Více o tom v článku Měsíc ve znameních zvěrokruhu nebo v aktuálních předpovědích.)

Úplněk v Blížencích přináší odlehčenou mysl 

Měsíc v úplňku

Úplněk 25. listopadu ve znamení Blíženců přináší mentální nepokoj a zvídavou mysl. Můžeme zaznamenat nové zprávy, nečekaná setkání, nové názory a rozhovory, které nás ovlivní. Někdo může "vyložit karty na stůl" a šokovat nás. Stejně tak i my budeme vedeni proudem vzdušné energie k poznání, můžeme se cítit až nepokojní a cítit potřebu se projevit a vyjádřit.

Každý úplněk znamená vyvrcholení energie, vrhá světlo na hlubinu našich emocí a věci vyvěrají na povrch. (Více o magii úplňku.) Je to nejlepší čas pro rituály magie, neboť podvědomí a vědomí jsou právě v rovnováze, uvědomujeme si lépe, co cítíme, a co chceme, a dokážeme svoje psychické síly uvést do pohybu.

O tomto úplňku bude postavení planet podporovat mentální aktivitu, studium, čtení a psaní, lehkost a hravé vyrovnání se s tíživými otázkami. Bude se řešit na celospolečenské úrovni otázka naší jistoty a bezpečnosti a bude snazší, než kdy jindy, uvěřit něčemu, co není pravda.

Listopadové novoluní ve Štíru 

Magické novoluní

Novoluní 11. listopadu se odehraje ve znamení Štíra. Bude kradmé a tajemné, a věci se budou dít tentokrát hluboko pod povrchem. Znepokojivé pocity nás ponoukají k tomu, abychom se stali bdělými pozorovateli toho, co se děje uvnitř a dovolili odejít věcem, které nám již neslouží a nechali umřít v pokoji vše, co už v našem životě nemá místo. Škorpion je totiž, jako celá dušičková energie tohoto období, především poslem smrti a znovuzrození.

Každý nov představuje restart energie, umožňuje odhodit zátěže a začít nový cyklus. (Více o magii novoluní.) Toto novoluní je výjimečné ve svojí hloubce, která nám umožní zalovit až v hlubinách rodových kleteb, vazeb z minulých životů a rozlomit myšlenková pouta, do kterých jsem se přibližně před čtyřmi lety uvěznili sami.

O tomto novoluní postavení planet umožní dotknout se našich bolavých míst a vyléčit je a rozplést mnohaleté šmodrchy a uzly. Příležitost k nastartování štěstí budeme mít ve finančních záležitostech.

Říjnový úplněk v Býku 

úplněk ve znamení býka

Úplněk 27. října obklopuje energie tiché důstojnosti a zemité moudrosti, což je citelná změna oproti šílenství posledního krvavého úplňku se zatměním Měsíce. Říjnový úplněk bude opět superúplňkem, jeho záře bude obzvlášť jasná a jeho přítomnost blízko naší zemi. Přinese konsolidaci věcí a uklidnění všeho, co vřelo pod vlivem planet za poslední měsíce.

Každý úplněk představuje vyvrcholení energie a vrhá světlo na cokoliv, co se právě dokončuje, co se urodilo v nás. Podporuje završení a zhmotnění se ve světě našich pěti smyslů. (Více o magii úplňku.)

O tomto úplňku postavení planet zesiluje potenciál stabilizovat ty části našich životů, které stojí na pevných základech, a dosáhnout v nich úspěchů. K tomu vliv Neptuna, velkého mystického zasvětitele, bude přinášet inspiraci, prohloubení intuice a potenciál velkých mystických zážitků a spojení s duchovními přáteli.

Oltáře a rituály pro drahé zesnulé 

Spojení s duchy předků

Blíží se Dušičky, památka věrných zesnulých a největší ze svátků pohanského Kola roku. Tento čas byl tradičně zasvěcen kultu předků, než se jej církev rozhodla upravit. Proto máme dnes v kalendáři vedle Památky věrných zesnulých také svátek Všech svatých (anglicky All Hallow´s Eve - Halloween) neboť v křesťanském duchu se nehodilo, aby byli uctíváni všichni mrtví, alebrž jen ti, kteří se vyznamenali výtečnými duchovními zásluhami - tedy svatí. Přesto nikdy v roce není duch pohanství cítit tak silně jako právě v tomto období.

Co je vůbec onen Kult Předků, a jak si jej představit? Jaký může mít užitek pro nás jako moderní lidi? Jak na zřízení oltáře předků a co můžeme udělat pro duše našich drahých zesnulých?

V dnešním článku odpovíme na tyto otázky a ukážeme si v praxi, jak vypadají oltáře předků na celém světě a jak se provádějí jednoduché rituály, které nám mohou přinést jejich vedení a ochranu.

Dušičky, Halloween, Samain 

Lebka se svíčkou

Dušičky neboli Halloween jsou největším svátkem pohanského Kola roku. Je to keltský nový rok, nejtajemnější a nejtemnější ze všech osmi svátků, čas v roce, kdy se rouška mezi světem živých a mrtvých stává průsvitnější a snadněji s nimi vstupujeme do kontaktu.

Na duchovní rovině byl tento čas v roce dobou, kdy se porážel dobytek a konzervovalo se maso. Tato třetí a poslední sklizeň zajišťovala, aby si naši předkové uchovali na zimu jen to, co bylo dost silné na přežití. Energie Samainu (doslova kelstký výraz pro "konec léta") je také taková - temná a syrová, jako zimní krajina, oproštěná od všeho, co je cizorodé, slabé nebo již neaktuální.

Svátek zesiluje téma předcházející slavnosti podzimní rovnodennosti, kdy začala temná polovina roku. Nyní se do ní noříme již naplno, a denní světlo valem ubývá.

V dnešním článku si povíme tipy, jak tento svátek oslavit s rodinou, jak můžeme čarovat a využít energii, přítomnou v přírodě v tomto čase a něco zajímavostí o tradicích, které obklopují období dušiček. O důležité části těchto svátků, kterou je kult předků, vyšel extra článek Rituály pro zesnulé.

Rudý měsíc

První úplněk po podzimní rovnodennosti nastává 28. září ve 4:51 ráno, před východem Slunce. Tento úplněk je "krvavý měsíc", je to slavnost sklizně a letos je očekáván s velkým napětím, protože jej provází další nebeské úkazy.

Bude se dít zatmění Měsíce a samotný úplněk vychází na státní svátek patrona naší země, Svatého Václava právě ve dnech, kdy mnozí očekávají s napětím vývoj politické situace.

Slunce bude stát ve znamení Vah a Měsíc v Beranu: bude vrcholit napětí mezi kompromisem a hrubou silou, mezi orientací na sebe a na druhé. Ať už se tedy chystáte čarovat, nebo ne, stojí za to se zastavit a naladit se zvláštní vlnu energie, kterou nám přináší tento čas. Nakonec, je svátek, a pro rozjímání bude ideální čas!

Konec září je letos nabitý i proto, že úplněk slavíme den před svátkem Archanděla Michaela, který připadá každý rok na 29. září. Přivolejte si jeho pomoc v aspektu knížete nebeských vojsk, abyste si dodali odvahy k potřebnému boji.

Cernunnos, keltský bůh 

Kernunos

Na úplněk letos padá svátek tajemného božstva našich předků. Cernunnos, rohatý bůh lesa a plodnosti, je praotcem všech druidů a šamanů. Jeho svátek připadá na 9. září.

Staří Římané jej ztotožňovali s pánem podsvětí. Později v křesťanských dobách byl ztotožňován se samotným ďáblem, a některé čarodějnice říkají, že je to ve skutečnosti on, kdo je původním knížetem sabatu čarodějnic. Ti, kdo jej vzývají, hovoří o jeho sexuální síle a zároveň o jeho roli průvodce duší na druhý břeh.

Kým je Rohatý bůh ve skutečnosti?