Psychické schopnostiParapsychické schopnosti a jevy

Parapsychické schopnosti jsou různé dary, které někteří lidé mají rozvinuté od narození. U dalších se probouzejí v průběhu života vlivem duchovní praxe nebo traumatických událostí. Patří sem jasnozřivost, intuice a telepatie, vidění znamení nebo obecně "šestý smysl."

Jak vznikají potíže s duchy 

V domorodých kulturách veškeré potíže a trápení souvisí s duchy. Člověk, který je násilnický a vzteklý, má rozlícené své strážné duchy nebo má na sobě přisátého démona. Ten, kdo pocituje slabost, je sužovaný upírem. Zajímavé je, že dodnes v angličtině člověk, který má dobrou náladu, je „in good spirits“, tedy obklopen dobrými duchy. Pokud je nemocný, obrátili se jeho duchové proti němu nebo jej opustili.

S různými druhy strašení, halucinací a kleteb se setkávají lidé i dnes, v našem kulturním prostředí a jsou jimi často dost nemile překvapeni. Jaké příčiny za těmito jevy nejčastěji vězí? O tom hovoří dnešní článek z pera zkušené čarodějnice.

A protože máme největší "duchařské" období, mezi dušičkami a slunovratovými svátky, budeme si také vyprávět několik pravdivých historek o démonické zamoření a o kletbě, kterou na sebe strhnul neuvážený turista...

Jak si vybavit minulé životy 

čarodějka

Velká část duchovních hledačů v některém okamžiku začne věřit ve starobylé učení o převtělování - reinkarnaci. To bylo a je součástí mnoha náboženství, a stalo se dokonce předmětem výzkumů.

Alternativní terapeuti podnikají s klienty sestupy do minulých životů, tak zvané regrese. V předchozích zkušenostech duše hledají vysvětlení pro různé nepochopitelné fobie, opakované zkušenosti nebo osudové vztahy. Na Západě je tedy nauka o minulých životech známá především jako součást terapie.

Pátrání po vlastních minulých vtěleních nám může objasnit množství okolností ze současného života. Všechno začíná úkolem, jak se na minulé životy vzpomenout? A k tomu podává návod tento článek.

...jak se rozpomenout na své minulé životy.

Doreen Virtue, Andělská terapie - Pracovní kniha 


Vydala Pragma v roce 2011.

Na trhu je velmi málo knih, které přinášejí praktické návody, jak rozvíjet svoje parapsychické schopnosti, a přitom čerpají v osobní zkušenosti autora. Kniha Doreen Virtue toto naplňuje, a navíc je psána velmi pozitivním, povzbuzujícím tónem, jak je u její tvorby typické.

Zabývá se takovými otázkami, jako jsou různé formy psychického nadání - jasnozřivost, slyšení hlasů nebo jiné druhy intuice - jak rozeznat pravá poselství od falešných a v poslední části knihy poskytuje praktické rady, jak se chopit svého duchovního povolání a začít veřejně působit jako léčitel. Hned zpočátku také sdílí svůj příběh, jak obrátila kariéru uznávané psycholožky v duchovní dráhu. V úvodu také srozumitelným způsobem představuje andělské bytosti, jejich úlohu a úkol na zemi a nejvýznamnější archanděle. Hovoří o duších zesnulých a práci média, včetně konkrétních návodů, jak s nimi komunikovat a jak dělat výklady pro druhé lidi.

Co nám brání využívat šestý smysl 

šestý smysl

Všichni jsme obdařeni schopností šestého smyslu, chcete-li intuice. Důvody, proč ji nedokážeme používat, spadají z velké části do oblasti chybných přesvědčení, které získáváme z výchovy. Přecijen, nevyrostli jsme v době, kdy používat paranormální schopnosti je považováno za něco běžného.

Co když ale volání šestého smyslu už cítíte, a chcete se těchto nánosů a bloků zbavit? V následujícím článku se dozvíte o všech typických blocích, které nám brání v plném rozvoji intuice a jasnozřivosti a také, jak poznat falešná znamení a vize od těch pravých, což bývá předmětem největších obav.

Jak se lidé stávají jasnozřiví 

oko jasnovidectví měsíc

Jak člověk přijde k paranormálním schopnostem? Je to náhoda, výsledek letité duchovní práce na sobě nebo se s nimi prostě narodí? Americká psycholožka Belleruth Naparstek podnikla průzkum několika desítek jasnovidných lidí a zjišťovala, jaké společné prvky mají jejich příběhy. Jaká je vlastně zjevná souvislost mezi traumatickou zkušeností a rozvojem nadpřirozených schopností?

V tomto článku najdete vyváženou odpověď, založenou na několikaletých zkušenostech s probouzením psychických schopností u sebe i druhých lidí, jakož i s případy náhlého propuknutí jasnozřivosti.

Když se vám dějí:

  • Nezvyklé náhody
  • Vidíte znamení
  • Slyšíte hlasy
  • Máte vnuknutí
  • Straší u vás
  • Máte nezvyklé sny

obvykle vám s tím psycholog či psychiatr neporadí. Osvětlím vám příčinu a vnitřní logiku těchto jevů, jejich smysl a co se po vás chce ze strany duchovního světa.

Termíny:
2.-3. duben 2016, 10 VOLNÝCH MÍST
9.-10. duben 2016, POSLEDNÍ MÍSTO

Poté seminář dostupný už jen jako kurz na doma.