Magická obranaMagická obrana

Jak se bránit proti uřknutím a kletbám, cizí nenávisti a oslabujícím vlivům, které nás obklopují. Magická ochrana, to nejsou jen amulety a rituály, ale i síla mysli a výhoda plynoucí z prozíravosti, když dokážeme rozeznat, odkud vítr vane. Vědění je moc, praví přísloví a tak se poučme, jak vlastně tyto síly působí a naučme se jim čelit.

Rituál černé svíce na zažehnání nepřátel 

magie černých svící
Rituály s černými svícemi mají zlověstné vyznění. Jistě, s pomocí černých svíček se odedávna sesílaly ty nejhorší kletby. Ale stejně tak dobře mohou posloužit k naší obraně a k zažehnání moci nepřátel a skoncování s temnou minulostí, kterou s sebou vláčíme.

Následující rituál s černou svící patří mezi ty opravdu jednoduché a rychlé, lze jej opakovat vícekrát po sobě s různým cílem a je proto vhodným doplněním dříve vydaného rituálu magické obrany, který spočíval v zakopávání rakve. Někdy mu také říkám "Rituál zvratné svíce."

Jak se vyhnout magickému útoku 

čarodějnice sesílající kletbu

Čtenáři se často ptají, jak se ubránit psychickému útoku nebo zlovolné magii, které pocházejí od druhých lidí. Na štěstí, ochranných opatření a postupů je spousta: zvratné svíce, očista pomocí živlů nebo tradované rituály lidové magie.

Klíčové je, začít se bránit HNED, a nečekat na nic, jakmile ucítíte něco nekalého. Dokonce i pokud se ve vašem životě zatím neděje nic zvláštního, ale máte iracionální potřebu podniknout něco pro svoji ochranu, měli byste intuici následovat. Posléze se může potvrdit, že jste prozřetelným jednáním od sebe kletbu odvrátili.

Po nějaké době nejspíše zjišťujete, že nechcete strávit zbytek života kontrolováním svojí ochrany a odvracením nepřátelských útoků, a začnete si klást otázku, jestli jim lze nějak úplně předejít. A na tuto otázku odpovídá tento článek, který obsahuje 12 rad na téma, jak předcházet psychickým útokům a působení černé magie ve svém životě dříve, než vypuknou.

Uhranutí zlé okoV posledním článku na téma milostné magie, kterým byl návod na rituál usmíření, jsme se zmínili o milostném uhranutí a posedlosti. Ta rozhodně není jenom námětem písní, legend a filmů - síla uhranutí je docela reálná a pokud ji nesponzorujete včas, může váš osobní život pěkně zhatit.

Zdrojem takového uhranutí může být sokyně, tchýně nebo závistivá kamarádka, bývalý manžel nebo si jej dokonce můžete způsobit i sama. Odkud se berou, jak se milostná uhranutí projevují a jak se od nich očistit, o tom všem je dnešní článek.

čarodějnická lahev na ochranu

Jak se chránit před zlými slovy, uhranutím a dalšími nepřátelskými útoky, které můžeme v budoucnu očekávat? Jednou z možností, kterou využívali naši předkové od úsvitu dějin jsou různé předměty ochranného typu (zvané amulety), zakopané v zemi například v základech obydlí nebo naopak na odlehlém místě, kam se váš nepřítel nedostane. Mocí země svedou vyslané energie do země jako éterický hromosvod a škody na vašem zdraví, majetku a psychice budou tak ušetřeny.

Dnešní rituál je zvláštní tím, že o něm máme archeologické doklady staré stovky let. Tak zvané čarodějnické lahve nebo sklenice bolesti lidé zakopávali, aby zamezili útokům nepřátel a podle pravidla "nejlepší obranou je útok" ještě vytrestali každého takového troufalce preventivně. Pokud máte obavy, abyste v rámci své ochrany někomu neublížili nebo nezasáhli někoho, koho by se vám třeba mohlo zželet, raději tento díl magické obrany přeskočte. Sklenice bolesti totiž, jak název napovídá, se snaží každého, kdo na vás zaútočí, rovnou potrestat.

Od posledního rituálu rakve proti nepřátelům se liší v tom, že působí do budoucna, na útoky, které na vás teprve budou vyslané. Pochytá je a neutralizuje. Při pohřbívání rakvičky jsme se naopak soustředili na zničení působnosti vazeb, které vás poutají k osobám z minulosti. Oba rituály jde samozřejmě zkombinovat, ale věnujte o to větší pozornost volbě místa pohřbení. Sklenice bolesti by vždy měla přijít na místo co nejodlehlejší a nejbezpečnější, o kterém nikdo kromě vás neví.

Rituální rakvička a lebka
Rakve a hřbitovy a zahrabávání věcí byly odjakživa spojeny s rituály magie, a to té nejobávanější. Význam takového počínání byl jasný: pod těžkou zemí a ve spojení s mocí mrtvých se čarodějové zbavovali svých nepřátel a věřili, že jejich žádosti a prosby se zakopáním dostanou blíže k těm, kterým jsou adresovány. Podsvětním silám, zemřelým předkům a zemským patronům.

Ze všech živlů země je tou nejtěžší a nejpevnější, nejpomalejší. Za čím se zavře země, to už se nedostane ven. Země znamená přijetí a smíření. Znamená také uložit něco k věčnému odpočinku. Do země se zakopávají kouzla, jejich působení má být trvalé - ať už jsou to předměty na ochranu obydlí, které často přišly do základů domu - nebo předměty, které znázorňují přímo nepřítele, jehož moci chceme tímto zamezit.

Rituál, který budete dál číst, spojuje všechny tyto tradice do jediného cíle: umožňuje nám se úplně očistit a odpoutat od minulosti, zejména od konkrétního člověka a věcí, které mezi námi byly, a je-li to na místě, spoutat jeho vliv nad naším životem. Ze všech rituálů, které učím, je tento ze všech nejzávažnější a nejvíc se osvědčil v případech, kdy nám "jde o kejhák."

Jak odpustit svým rodičům 

Opuštění a svoboda
V duchovním životě jsme často nabádáni, abychom odpustili těm, kteří nám ublížili a nechovali v sobě zlost. Cítíme potřebu od minulosti se otřepat a nechat staré křivdy plavat, ale naše vlastní duše nás zrazuje a stále přivolává bolestné obrazy z dětství, do kterých se přidávají nové rány, když se s rodiči setkáváme. Jako bychom snad ani nebyly svéprávní a samostatní, dávno dospělí lidé s vlastními rodinami.

Pravda je taková, že nad námi stále mají moc zážitky z doby, kdy jsme k rodičům vzhlíželi jako k našim jediným ochráncům a pečovatelům a nedokázali jsme si přebrat jejich chování, které bylo zraňující, ba dokonce mohlo být i zhoubné.

Bez ohledu na to, jak jste staří, a jestli ještě vůbec žijí existuje cesta, jak se uzdravit a najít ve svém životě nové hloubky pokoje a duševního klidu. -- Na konci tohoto článku najdete ke stažení knihu, která mi v tomto bolestném ale osvobozujícím procesu velice pomohla.

Démon alkoholu v rodinách 

Démon alkoholu

Na některé rodiče se docela dobře hodí pojmenování "jedovatí". O málokterých to platí tak často, jako o těch, kteří podlehli démonu alkoholu.

"V téhle rodině není nikdo alkoholik!" by docela dobře mohlo být mottem některých rodin. Popření, stud a vina, snaha zachraňovat svoje rodiče, věčné nesplněné sliby a nutnost stát se příliš rychle dospělým, to jsou hlavní škody, které si odnáší děti závislých rodičů. Na dětích alkoholiků je nejlépe vidět, jak je rodinná kletba pronásleduje v dospělosti do jejich vztahů a manželství: chorobné vybírání si partnera, který je také závislý nebo jinak problémový, získalo dokonce svůj odborný název. Říká se mu spoluzávislost.

Článek volně navazuje na předchozí články o cestě z moci jedovatých rodičů (první díl, druhý díl, třetí díl) a obsahuje další kapitolu vynikající svépomocné příručky ke stažení.

Archanděl Michael 

Svatý Michael svrhuje Satana
Svátek Archanděla Michaela slavíme každý rok 29. září. Letos tento den připadá na den po prvním podzimním úplňku, rudém měsíci, po zatmění měsíce.

Archandělé jsou nejmocnější andělské bytosti. Mágové je po staletí volají při svých rituálech, a také běžní lidé se k nim často modlí. Existuje mnoho andělských bytostí, s nimiž se můžete setkat. V dnešním článku bych chtěla představit úžasnou bytost, o které slyšel snad každý: kníže nebeských vojsk, Archanděl Michael.

Tento mocný andělský duch je zpodobňován v plné zbroji s mečem. Jeho samotné jméno doslova znamená "bojovník Boží". Naši předkové jej často povolávali na svou ochranu, na obranu proti nepřátelům a proti démonům. Říká se, že jeho autoritě podléhají mnohé nečisté síly a proto je také volán při obřadu exorcismu.

Nejčastěji je spojován s modrou barvou a s živlem ohně. V tradičním rituále je povoláván jako strážce jižní čtvrtiny magického kruhu. Jeho svátek se slaví 29. září.

Michaelova energie je jasná, mocná, zjasňuje myšlení, ochraňuje, vytváří kolem člověka ochranný obal a posiluje jej. Přináší nám jasnější vnímání vlastních myšlenek a slov, přidává sebevědomí a odvahu. Svým ohnivým mečem odsekává vazby k energetickým upírům a k minulosti. Posiluje vůli a učí nás, jak používat vlastní moc a vůli v souladu s prozřetelností.

Když rodiče ovládají svoje dospělé děti 

Ovládaná žena

Někteří rodiče selhali v tom, aby nám poskytli bezpečný domov a podmínky pro harmonický rozvoj. Jedovatí rodiče jsou zdrojem celoživotních šrámů na duši a často se ani později nechtějí pustit práva vměšovat se do životů svých dospělých dětí a ovládat je. Dnes budeme hovořit o jednom z nejtypičtějších rysů jedovatých rodičů - o jejich sklonu ovládat naše životy, který se nemusí zastavit ani v hrobě.

Tato manipulace může mít formu přímého nátlaku, citového vydírání, ovládání skrze výživné a peníze a díky silným prožitkům viny, kterými je úcta k rodičům provázena, nás může "strašit v hlavě" ještě léta po jejich smrti - jako by rodičovský hlas žil dál. takový hlas z hrobu, nebo nařčení z hrozných věcí může mít podobu skutečné kletby.

Seriál volně navazuje na předchozí články o cestě z moci jedovatých rodičů (první díl, druhý díl) a obsahuje další kapitolu vynikající svépomocné příručky ke stažení.

Psychická sebeobrana 

Rituál obrany proti kletbě

Psychická sebeobrana patří mezi základní disciplíny, a množství dotazů a ohlasů na toto téma svědčí o tom, jak málo dobrých rad je nám k dispozici a kolik pověr a nesmyslů koluje na téma psychické obrany a kleteb. Věřím, že uvítáte další pojednání na toto téma, opět trochu z jiného soudku.

Dnes bych chtěla hovořit o těchto aspektech věci: Co je to psychický útok, na jakých principech vůbec funguje záškodná magie, jaké jsou příznaky takového útoku a proč jej lidé tak často naprosto podcení.