Očista, obrana a ochranaOčista, obrana a ochrana

Magická očista je soubor technik, jak snadno odstraňovat ulpělé stresy a negativní enegrie z našeho těla, mysli a obydlí. Psychická obrana nám umožňuje bránit se nepřátelským vlivům, většinou lidského původu. Magická ochrana je ekvivalentem naší "imunity" v duchovní oblasti.

Psychická sebeobrana 

Rituál obrany proti kletbě

Psychická sebeobrana patří mezi základní disciplíny, a množství dotazů a ohlasů na toto téma svědčí o tom, jak málo dobrých rad je nám k dispozici a kolik pověr a nesmyslů koluje na téma psychické obrany a kleteb. Věřím, že uvítáte další pojednání na toto téma, opět trochu z jiného soudku.

Dnes bych chtěla hovořit o těchto aspektech věci: Co je to psychický útok, na jakých principech vůbec funguje záškodná magie, jaké jsou příznaky takového útoku a proč jej lidé tak často naprosto podcení.

Psychická obrana proti upírům 

Magické rituály

V prvních dvou dílech seriálu jsme se seznámili se dvěma druhy psychických upírů a podrobně jsme popsali jejich typické chování a rysy, kterými se prozrazují.

Nyní je na čase podívat se na zoubek tomu, v čem vlastně spočívá moc energetického upíra nad námi a jak ji můžeme oslabit.

Část účinné obrany spočívá v pochopení jeho působení a ve zvolení správné strategie. Druhou částí jsou vlastní magické rituály na obranu, kterých tradice znají velké množství.

Závěrem si položíme otázku, zda a jak je vůbec psychickým upírům možné pomoci.

Očistný rituál se solí 

potion_0.jpg

Jaro je tradičním časem očisty domácnosti a detoxikace těla od různých nánosů negativních energií. S příchodem jara a velikonočními rituály se tradičně pojí voda, a proto bych se s vámi dnes chtěla podělit o jeden ze svých nejoblíbenějších rituálů, kterým je vymítání se solí.

Mocí dvou živlů, Země a Vody, se můžete očistit od ulpělých kleteb a emocionálních zbytků, a můžete je také využít k očistě prostor.

Budete potřebovat kvalitní sůl, ideální je himalájská, kamenná nebo z Mrtvého moře. V krajním případě poslouží i kuchyňská.

Sůl je od středověku využívána jako jeden z hlavních prostředků zažehnávání. Mrtví je nesnášejí, neochomýtejte se s ní proto nikdy kolem svého oltáře předků.

Jak poznat energetické upíry 

upíři

V prvním díle mini seriálu o psychických upírech jsme hovořili o dvou druzích upírů: záměrných a nezáměrných, a jak se s nimi nejlépe vypořádat. V dnešním díle rozebereme některé charakteristické druhy chování, podle kterých včas zmerčit psychického upíra.

Psychičtí upíři se často projevují určitými sklony, posedlostmi a zvyky. Samy o sobě nemusejí znamenat, že se nacházíte v kontaktu s upírem, ale čím více pohromadě jich najdete, tím větší pozornost je třeba věnovat tomu, zda už se náhodou nechytáte do něčích osidel.

Pokud se v nich poznáte, stojí na místě zamyslet se nad tím, jestli tyto sklony nemůžete mít vy sami - nebyli byste první ani poslední.

Jak se vyhnout magickému útoku 

čarodějnice sesílající kletbu

Čtenáři se často ptají, jak se ubránit psychickému útoku nebo zlovolné magii, které pocházejí od druhých lidí. Na štěstí, ochranných opatření a postupů je spousta: zvratné svíce, očista pomocí živlů nebo tradované rituály lidové magie.

Klíčové je, začít se bránit HNED, a nečekat na nic, jakmile ucítíte něco nekalého. Dokonce i pokud se ve vašem životě zatím neděje nic zvláštního, ale máte iracionální potřebu podniknout něco pro svoji ochranu, měli byste intuici následovat. Posléze se může potvrdit, že jste prozřetelným jednáním od sebe kletbu odvrátili.

Po nějaké době nejspíše zjišťujete, že nechcete strávit zbytek života kontrolováním svojí ochrany a odvracením nepřátelských útoků, a začnete si klást otázku, jestli jim lze nějak úplně předejít. A na tuto otázku odpovídá tento článek, který obsahuje 12 rad na téma, jak předcházet psychickým útokům a působení černé magie ve svém životě dříve, než vypuknou.

Psychičtí upíři a jak na ně 

Energetičtí upíři

Představa energetického upíra pronásleduje lidstvo v jeho nočních můrách od úsvitu civilizace. Tyto zvláštní bytosti jsou nadány mocí vysávat z člověka životní sílu a pokud nejsou zastaveny, přivést ho tak až na samý pokraj smrti. Lidé, kteří se cítili bezdůvodně stále unaveni, byli považováni za oběť upírů.

Ve středověku byly noční návštěvy démonů spojeny s pokušením a sexuálními zážitky, které dobré věřící připravovaly o jejich životní sílu. Pomáhaly proti nim mnohé prostředky tradičního exorcismu, modlitby a rituální opatření.

Psychičtí upíři jsou stejnou odrůdou, jako jejich bratři, vysávající krev z nevinných lidí a zvířat - krev je nakonec tím nejpůvodnějším symbolem živoucí energie. Zatímco dnes již málokde lidé věří v existenci krevních vampírů, o tom, zda existují ti energetičtí, není radno se přít.

Pokud jsou mezi námi, jak je poznáme a jak se proti nim můžeme bránit?

Archanděl Michael 

Archanděl Michael s mečem

Archandělé jsou nejmocnější andělské bytosti. Mágové je po staletí volají při svých rituálech, a také běžní lidé se k nim často modlí. Existuje mnoho andělských bytostí, s nimiž se můžete setkat. V dnešním článku bych chtěla představit úžasnou bytost, o které slyšel snad každý: kníže nebeských vojsk, Archanděl Michael.

Tento mocný andělský duch je zpodobňován v plné zbroji s mečem. Jeho samotné jméno doslova znamená "bojovník Boží". Naši předkové jej často povolávali na svou ochranu, na obranu proti nepřátelům a proti démonům. Říká se, že jeho autoritě podléhají mnohé nečisté síly a proto je také volán při obřadu exorcismu.

Nejčastěji je spojován s modrou barvou a s živlem ohně. V tradičním rituále je povoláván jako strážce jižní čtvrtiny magického kruhu. Jeho svátek se slaví 29. září.

Michaelova energie je jasná, mocná, zjasňuje myšlení, ochraňuje, vytváří kolem člověka ochranný obal a posiluje jej. Přináší nám jasnější vnímání vlastních myšlenek a slov, přidává sebevědomí a odvahu. Svým ohnivým mečem odsekává vazby k energetickým upírům a k minulosti. Posiluje vůli a učí nás, jak používat vlastní moc a vůli v souladu s prozřetelností.

První pomoc pro magickou obranu 

černé svíce
Každý z nás se někdy dostane do situace, kdy se musíme bránit podlému psychickému útoku od nepřítele nebo neznámému tlaku, o kterém nevíme přesně, odkud pochází, ale vnímáme jeho působení na svém životě.

Naši předkové znali celou řadu opatření pro tyto situace. Nevyžadují zvláštní ani nákladné pomůcky, kolikrát dostačuje "co dům dal."

Ukažme si tedy některé užitečné rituály magické obrany a ochrany, které se mohou hodit.

Kameny a jejich použití v magii 

polodrahokamy

K výbavě každého léčitele a vědmy patří drahé kameny. Od úsvitu civilizace je lidé nosili jako talismany pro štěstí, na ochranu a používali k léčení. Podle legend bylo celé léčitelské umění Atlantidy postaveno na práci s krystaly.

Věštění si lze jen těžko představit bez křišťálových kyvadel a věšteckých koulí. Drahé kameny slouží také k očistě prostoru ochraně před cizím působením a mají celou řadu dalších zajímavých vlastností.

V dnešním článku si řekneme o magických vlastnostech několika oblíbených kamenů: o křišťálu, růženínu, a ametystu.

Techniky magické očisty a ochrany 

magický lektvar
V různých životních situacích, které se vyznačují smůlou, vleklými potížemi a duševní úzkostí, můžeme pocítit potřebu podniknout něco pro vlastní magickou očistu a ochranu. Naštěstí, historie nám zanechala bohatý repertoár magických postupů. Podívejme se na některé jednoduché techniky pro odeklínání a sejímání kleteb, které využívali naši předkové.

Poznámka: Všechny níže uváděné postupy jsou bezpečné a nepovedou k dalšímu zhoršení situace, k němuž často dochází vlivem nevhodných magických zákroků ze strany postiženého nebo dokonce profesionála, který je k případu zavolán. Nenahrazují však odbornou pomoc. Zejména pokud máte sebemenší podezření, že byste mohli být obětí profesionálně provedené záškodné magie, které si u nás nechávají lidé dělat např. i u zahraničních čarodějů, měli byste urychleně vyhledat pomoc profesionála, jímž může být jakákoliv duchovní osoba, která má silnou ochranu a napojení na Universum, například i římskokatolický kněz.