Knižní recenze

Kde nakupovat knihy online?

K nákupu knih na internetu doporučujeme dvě prověřená knihkupectví:


Nejoblíbenější světové online knihkupectví Amazon.com
Sleva na knihy typicky alespoň 20 %. Dnes nabízí kromě knih všechno od šperků po domácí zařízení. Seženete zde i antikvární knihy a použité knihy.
logo.png
Největší české online knihkupectví Kosmas.cz
Vše se slevou 15 % oproti kamenným knihkupectvím. Nabízí kompletní sortiment věšteckých karet našeho největšího vydavatelství karet Synergie.
Tato kniha je plně přístupná v digitalizované podobě na Google Books.

wiccan-beliefs-practices.jpg

Wiccan Beliefs & Practices, Gary Cantrell, Llewellyn, 2003.

Kniha wiccanského kněze pojednaná z vlastní zkušenosti s vedením malé skupiny se bude hodit především začátečníkům a eklektickým skupinám. Autor se opírá o "klasické texty" Wiccy jako je Provolání Bohyně a zároveň přidává svoje cenné zkušenosti a činí tak s dnes čím dál vzácnějším "selským rozumem."

V něm také spočívá největší půvab této knihy, která sice nepřináší nic zcela nového co do pojetí eklektické wiccanské praxe, ale daří se jí definovat Wiccu dostatečně pevně a pokrýt přitom řadu témat. Od základů rituálního kalendáře a základních kouzel přes speciálnější témata jako je diskuse o pochybných výhodách elektronické Knihy stínů. Jednu celou kapitolu věnuje humoru v Řemesle (!) a v další se zabývá z praxe odpozorovanými tipy pro zahrnutí postižených do rituálu. V kapitole o tom, zda a jak vyjít se svou čarodějnickou praxí na veřejnost, vychází ze závěrů své předchozí knihy, věnované problematice coming outu.

Na této straně:

  • Problém se Silver Ravenwolf
  • Recenze na Knihu stínů
  • Recenze na Mladé čarodějnic
  • Odkazy

"V jejích knížkách není nic, co byste se nedočetli ve stovce jiných knih o Wicce, a celé se to nese v uspávacím tónu. Její míra porozumění historii je otřesná, a přestože káže toleranci, soustavně a otevřeně uráží křesťanství. Její knihy jsou mocně vycpané kouzly, ale nabízí velice málo magické teorie."

- Catherine z Wicca for the Rest of Us

samanske-leceni.jpg

Šamanské léčení: Setkání s přírodními silami, Fried Froemer, Pragma, 1998. Podtitul "Praktická cvičení k znovunastolení rovnováhy a harmonického vztahu s přírodou." Doporučená maloobchodní cena 119,- Kč.

velka-ucebnice-carodejnice-a-magie-raymond-buckland.jpg

Velká učebnice čarodějnictví a magie, Raymond Buckland, Pragma, 2000.

Dnes již klasická kniha z roku 1986 od muže, který přinesl Wiccu do USA, představuje stále jeden z hlavních zdrojů o Wicce v češtině. Pojatá jako pětiměsíční kurz samostudia, tato kniha seznamuje čtenáře se základy moderního pohanství, čarodějnické praxe, rituály a svátky a dalšími okultními tématy. Bohatě ilustrovaný průvodce obsahuje sekce na konci každé kapitoly, sloužící jako pracovní sešit.

Místy poněkud nešťastný český překlad (coven překládán jako sabat) a zastarávající informace (dnes si již málokdo dopisuje) poněkud snižují užitečnost knihy pro českého čtenáře. Nicméně skutečnost, že tato knihy doslova založila wiccanské hnutí v Čechách a inspirovala ve své praxi snad všechny coveny, které na našem území vznikly, jí dává v knihovně současného čaroděje nezastupitelné místo.

Z obsahu

Historie a filozofie čarodějnictví. Víry. Nástroje, oděvy a jména Bohů. Sabaty a rituály. Meditace a sny. Přechodové rituály. Bylinkářství. Magie. Síla psaného slova. Léčení. Tradice moderního čarodějnictví.

voodoo-kvantovy-skok_0.gif

Voodoo: Kvantový skok za hranic běžné reality, Reginald Crosley, Fontána, rok vydání neuveden. Doporučená maloobchodní cena 278,- Kč.

Voodoo: Kvantový skok za hranice běžné reality je již třetí knihou na téma voodoo, vydanou v průběhu pouhých tří let v olomouckém nakladatelství Fontána. Z toho vy se dalo usuzovat, že českého čtenáře tato tematika láká, ale pokud se ptáte mne, spatřuji v tom jeden z důkazů rostoucího zájmu Loa o naši krajinu.

Ze tří vydaných knih (viz Doporučená literatura) je rozhodně tou nejméně přístupnou a nejnáročnější na čtenáře. Kdo není zvyklý číst odbornou literaturu, bude mít s některými místy problém. Jenom málo se věnuje popisu duchů vúdú (Loa) a neobsahuje prakticky žádné návodné pasáže o službě Loa a magické praxi. Autor netvrdí, že by byl praktikujícím vúduistou, bokorem nebo hounganem. Jako primární zdroj k haitskému voodoo cituje z obdivuhodně rozsáhlé bibliografie výpovědi očitých svědků a antropologů. Kniha je tedy v jistém ohledu typickou odbornou prací, kde autor skládá dohromady materiál a argumenty různých jiných badatelů, aby podal svůj ucelený argument. O co doktoru Crosleymu v této knize jde?

Autor je haitský emigrant žijící v USA, který se o duchovní odkaz afrokaribských kultů začal zajímat znovu v dospělosti pod vlivem surrealistického umění, modernismu 60. let a děl jako Tao fyziky , které připravovaly dialog mezi moderní vědou a náboženstvím. V této knize se snaží skloubit do jediného interpretačního rámce různá zejm. africká starověká náboženství, Bibli a nejmodernější vědecké teorie, které ve skutečnosti narušují naše zaběhnuté vnímání skutečnosti. To není lehký úkol a obávám se, že kdo sám tuto myšlenkovou práci nepodstoupil, tak knihu nevěřícně odloží. Úskalí zde spatřuji dvojí; jednak esoterici a duchovní hledači, kteří nemají akademický „background“ se neprokoušou místy náročnějším výkladem, druhak skeptici – kterých nalezneme mnoho i mezi praktikujícími mágy – ti sice hledají velká mystéria, ale představa měnění podoby a teleportace u vúduistických tajných společností jim přijde zhola nesmyslná.

Kniha tedy paradoxně musí zabrousit do žánru tak zvané záhadologie, aby podala své sdělení. To je značně problematické, nicméně pochopitelné, protože hovoříme-li o magii, z principu se musíme oprostit od běžných kategorií a „uvěřit“ nebo alespoň připustit existenci nemyslitelného. Z tohoto ranku autor zkoumá jeden z mála zdokumentovaných případů „paranormálního“ jevu pod taktovkou vědy, nikoliv čarodějů, jímž byl nechvalně proslulý philadelphský experiment (Projekt Duha). Využití vysokoenergetického magnetického pole zde způsobilo teleportaci a další jevy.

Autor do značné hloubky probírá také další fenomény ze západní kultury, které budou čtenáři blízké, a srovnává je s jevy posednutí ve voodoo. Konkrétně věnuje prostor spánkovým jevům, hypnóze a náměsíčnictví, což je velmi příhodné (z vlastní praxe mohu potvrdit). Popisuje mechanismus posednutí jako kompozitní stav (termín z kvantové fyziky) člověka s vodunem (zde termín pro ducha) a neobyčejné projevy takového stavu, kam patří různé pozoruhodné schopnosti, jež lze vysledovat v našich končinách např. v hypnóze.

Autor jako lékař je velmi dobře obeznámen s vysvětleními posedlosti, podanými v minulosti psychiatry a pouští se do jejich kritiky. Ukazuje, že žádný poctivý psychiatrický popis těchto jevů se neobejde bez odkazů na určité duchovní motivy. Cenná je také ukázka, že v určitých sférách naší kultury se, stranou od hlavního proudu, stále pěstují techniky podobné těm šamanským (surrealistické hnutí a umění).

Pro mne nejcennější byl podaný výklad o složkách duše a posmrtném životě a vzhledem k mojemu katolickému pozadí také četné citace Písma, které autor vykládá v typicky vúduistickém duchu (chápání Boha je zde odlišné). Je až fascinující vidět, jak člověk praktikující vúdú nebo vychovaný na Haiti čte biblické příběhy zcela odlišnýma očima a všímá si tolik zjevných zázraků, posednutí, zjevení a podobně, které evropský křesťan úplně pomíjí, a dává je do souvislosti se stejnými jevy ve vúdú a starověkých náboženstvích. Pro teologicky vzdělané či zaměřené čtenáře je tato kniha nutností.

Vždycky, když čteme knihy o vúdú, je napřed na místě položit si otázku, kdo je autor a z jakého pohledu píše. Tři do češtiny přeložení autoři v tomto ohledu tvoří zajímavou kombinaci perspektiv. Kenaz Filan (Haitské voodoo) je bílý Američan, dobře obeznámený s moderním pohanstvím, který byl zasvěcen do vúduistické společnosti emigrantů na Brooklynu později v životě. Heike Owusu (Rituály voodoo v praxi) je Němka, která prodělala šamanskou krizi a provdala se za Afričana, což podpořilo její zájem o čarodějnictví a africké tradice. Autorem Voodoo: Kvantový skok je černý lékař, haitský emigrant, žijící v USA. Medicínu vystudoval již na Haiti a tak byl odpočátku součástí obou světů – světa moderní vědy a medicíny a starobylého magického kultu. Většina jeho příbuzných konvertovala k protestantismu, přesto byl jako dítě přiveden do vnitřní svatyně voodistického chrámu. Doktor Reginald Crosley napsal také knihu o alternativní medicíně. Celým svým dílem se snaží nalézt společný jazyk pro tak zvaná „primitivní“ náboženství a moderního západního člověka.

Tento článek byl psán pro, a poprvé vyšel na portále Divinorum.cz - Magické a mystické cesty poznání.

Gnostic Voudon a jeho zdroje

Michael Bertiaux (*1935) je starokatolický biskup a významný okultista, představitel několika řádů a autor proslulého Voudon Gnostic Workbook, o němž ještě detailně pojednáme. Narodil se v Seattlu do rodiny kapitána obchodní lodi. Jeho matka byla význačnou theosofkou. Až do svojí cesty na Haiti v roce 1964 sloužil v okolí svého rodiště jako protestanský duchovní. V této době také působil jako sekretář Theosofické společnosti. Na Haiti byl zasvěcen do místních voodoo kultů. Když se po návratu v roce 1966 usadil v Chicagu, založil zde mezi jinými Neopythagorejskou církev gnostickou (Neo-Pythagorean Gnostic Church).
Bertiaux se musel také seznámit s mnoha původními vúduistickými naukami, když pracoval po svém usazení v Chicagu jako sociální pracovník. Tuto práci vykonával zejména v haitské emigrantské komunitě téměř 40 let. Bertiauuxovo podání voodoo je silně ovlivněno martinismem.