Kletby, uřknutí a uhranutíKletby, uřknutí a uhranutí

Neblahé síly a zlá vůle druhých lidí se často projevují formou kletby, ať už byly vyslány rituálem, zlořečením nebo pouhou silou nenávisti. Existují také rodové kletby, které se mohou dědit v rodině z generace na generaci. Jak je rozeznat a jak je zlomit, o tom je tato rubrika.

Jak se vyhnout magickému útoku 

čarodějnice sesílající kletbu

Čtenáři se často ptají, jak se ubránit psychickému útoku nebo zlovolné magii, které pocházejí od druhých lidí. Na štěstí, ochranných opatření a postupů je spousta: zvratné svíce, očista pomocí živlů nebo tradované rituály lidové magie.

Klíčové je, začít se bránit HNED, a nečekat na nic, jakmile ucítíte něco nekalého. Dokonce i pokud se ve vašem životě zatím neděje nic zvláštního, ale máte iracionální potřebu podniknout něco pro svoji ochranu, měli byste intuici následovat. Posléze se může potvrdit, že jste prozřetelným jednáním od sebe kletbu odvrátili.

Po nějaké době nejspíše zjišťujete, že nechcete strávit zbytek života kontrolováním svojí ochrany a odvracením nepřátelských útoků, a začnete si klást otázku, jestli jim lze nějak úplně předejít. A na tuto otázku odpovídá tento článek, který obsahuje 12 rad na téma, jak předcházet psychickým útokům a působení černé magie ve svém životě dříve, než vypuknou.

Uhranutí zlé okoV posledním článku na téma milostné magie, kterým byl návod na rituál usmíření, jsme se zmínili o milostném uhranutí a posedlosti. Ta rozhodně není jenom námětem písní, legend a filmů - síla uhranutí je docela reálná a pokud ji nesponzorujete včas, může váš osobní život pěkně zhatit.

Zdrojem takového uhranutí může být sokyně, tchýně nebo závistivá kamarádka, bývalý manžel nebo si jej dokonce můžete způsobit i sama. Odkud se berou, jak se milostná uhranutí projevují a jak se od nich očistit, o tom všem je dnešní článek.

čarodějnická lahev na ochranu

Jak se chránit před zlými slovy, uhranutím a dalšími nepřátelskými útoky, které můžeme v budoucnu očekávat? Jednou z možností, kterou využívali naši předkové od úsvitu dějin jsou různé předměty ochranného typu (zvané amulety), zakopané v zemi například v základech obydlí nebo naopak na odlehlém místě, kam se váš nepřítel nedostane. Mocí země svedou vyslané energie do země jako éterický hromosvod a škody na vašem zdraví, majetku a psychice budou tak ušetřeny.

Dnešní rituál je zvláštní tím, že o něm máme archeologické doklady staré stovky let. Tak zvané čarodějnické lahve nebo sklenice bolesti lidé zakopávali, aby zamezili útokům nepřátel a podle pravidla "nejlepší obranou je útok" ještě vytrestali každého takového troufalce preventivně. Pokud máte obavy, abyste v rámci své ochrany někomu neublížili nebo nezasáhli někoho, koho by se vám třeba mohlo zželet, raději tento díl magické obrany přeskočte. Sklenice bolesti totiž, jak název napovídá, se snaží každého, kdo na vás zaútočí, rovnou potrestat.

Od posledního rituálu rakve proti nepřátelům se liší v tom, že působí do budoucna, na útoky, které na vás teprve budou vyslané. Pochytá je a neutralizuje. Při pohřbívání rakvičky jsme se naopak soustředili na zničení působnosti vazeb, které vás poutají k osobám z minulosti. Oba rituály jde samozřejmě zkombinovat, ale věnujte o to větší pozornost volbě místa pohřbení. Sklenice bolesti by vždy měla přijít na místo co nejodlehlejší a nejbezpečnější, o kterém nikdo kromě vás neví.

Když rodiče ovládají svoje dospělé děti 

Ovládaná žena

Někteří rodiče selhali v tom, aby nám poskytli bezpečný domov a podmínky pro harmonický rozvoj. Jedovatí rodiče jsou zdrojem celoživotních šrámů na duši a často se ani později nechtějí pustit práva vměšovat se do životů svých dospělých dětí a ovládat je. Dnes budeme hovořit o jednom z nejtypičtějších rysů jedovatých rodičů - o jejich sklonu ovládat naše životy, který se nemusí zastavit ani v hrobě.

Tato manipulace může mít formu přímého nátlaku, citového vydírání, ovládání skrze výživné a peníze a díky silným prožitkům viny, kterými je úcta k rodičům provázena, nás může "strašit v hlavě" ještě léta po jejich smrti - jako by rodičovský hlas žil dál. takový hlas z hrobu, nebo nařčení z hrozných věcí může mít podobu skutečné kletby.

Seriál volně navazuje na předchozí články o cestě z moci jedovatých rodičů (první díl, druhý díl) a obsahuje další kapitolu vynikající svépomocné příručky ke stažení.

Psychická sebeobrana 

Rituál obrany proti kletbě

Psychická sebeobrana patří mezi základní disciplíny, a množství dotazů a ohlasů na toto téma svědčí o tom, jak málo dobrých rad je nám k dispozici a kolik pověr a nesmyslů koluje na téma psychické obrany a kleteb. Věřím, že uvítáte další pojednání na toto téma, opět trochu z jiného soudku.

Dnes bych chtěla hovořit o těchto aspektech věci: Co je to psychický útok, na jakých principech vůbec funguje záškodná magie, jaké jsou příznaky takového útoku a proč jej lidé tak často naprosto podcení.

Když se vám zjevují duchové 

černé svíce

Problémy s nejrůznějším "strašením", přítomností nehmotných bytostí a duchů patří ke klasickým důvodům, proč lidé vyhledávají pomoc šamanů a čarodějnic. Různých duchů existuje značný počet a jejich motivace pro kontakt s člověkem mohou být dosti odlišné.

V posledním článku na toto téma, který vyšel o dušičkách, jsme si povídali o tom, jak souvisí s nepokojnými duchy potlačená sexualita a nejrůznější traumata a také o neprozíravých turistech a zvědavcích, kteří si pohněvali duchy hraním si se spiritistickou deskou nebo projevováním neúcty při domorodých rituálech.

V dnešním článku si vezmeme na paškál další tři typické situace, které lidem přinášejí potíže s duchy: profesionálně vyslané kletby, nepokojní zesnulí v rodině a duchové, kteří ohlašují příchod duchovního povolání.

Když se vám začnou zjevovat duchové, co to tedy všechno může znamenat?

Jak vznikají potíže s duchy 

V domorodých kulturách veškeré potíže a trápení souvisí s duchy. Člověk, který je násilnický a vzteklý, má rozlícené své strážné duchy nebo má na sobě přisátého démona. Ten, kdo pocituje slabost, je sužovaný upírem. Zajímavé je, že dodnes v angličtině člověk, který má dobrou náladu, je „in good spirits“, tedy obklopen dobrými duchy. Pokud je nemocný, obrátili se jeho duchové proti němu nebo jej opustili.

S různými druhy strašení, halucinací a kleteb se setkávají lidé i dnes, v našem kulturním prostředí a jsou jimi často dost nemile překvapeni. Jaké příčiny za těmito jevy nejčastěji vězí? O tom hovoří dnešní článek z pera zkušené čarodějnice.

A protože máme největší "duchařské" období, mezi dušičkami a slunovratovými svátky, budeme si také vyprávět několik pravdivých historek o démonické zamoření a o kletbě, kterou na sebe strhnul neuvážený turista...

Jak působí kletby 

černá svíce lebka, používaná pro kletby

Když se v našem životě nebo v okolí projeví moc kletby, často vnímáme pouze neurčitý zlověstný pocit. Nic nedává smysl, všechno se hatí. Přesto dlouhodobým pozorováním čarodějové a léčitelé došli k tomu, že i tyto neblahé síly se řídí určitými zákonitostmi. jejich poznání může představovat obrovskou výhodu ve chvíli, kdy se s kletbou nebo jinou negativní silou setkáme.

Platí skutečně, že zbožný a čistý člověk je kletbou nedotknutelný? A můžeme ji od někoho "chytit" pouhou přítomností? Podívejme se na zoubek obvyklým temným otázkám.

NA OBRÁZKU: Černá svíce ve tvaru lebky je často proužívaná pro kletby.

Projevy energetického oslabení a jak jej napravit 

Jemnohmotné tělo energie

Potřebujete se očistit a posílit svoje energetické pole? Otestujte se sami pomocí tohoto seznamu ze semináře Magická obrana. Zmíníme se také naopak o známkách sílícího energetického pole, projevech "přebití" a 3 základních krocích, jak napravit zjištěnou nerovnováhu.

Kletba nebo jiný neblahý psychický vliv se projevuje mnoha způsoby – na úrovni fyzického zdraví, mentální, citové a dokonce i v různých typech událostí a zážitků, které nás provázejí. Následující seznam popisuje typické příznaky psychického oslabení, k němuž dochází vlivem neblahého působení.

Může jít o aktuální následek například prokletí od nepřítele nebo dlouhodobý stav, způsobený nevhodnými podmínkami pro život – nečisté místo k životu, společnost nečistých lidí, špatná práce aj. Někteří lidé vyrůstají v natolik oslabujícím prostředí, že si tyto příznaky nesou do dospělosti rovnou z dětství a musí vynaložit soustředěné úsilí - jako je například dlouhodobá psychoterapie nebo série odeklínacích rituálů - aby se jich zbavili a začali normálně žít.

Jak rozeznat prokletí a postavit se mu 

Když se neštěstí valí jedno za druhým a běžné prostředky selhávají, připadáme si doslova prokletí. Kletby a uřknutí, uhranutí a působení zlé moci byly běžně uznávanou součástí života našich předků. Věřili, že nemoc a nezdar mají často nadpřirozené příčiny. Jak rozeznáte, že na vás vězí kletba?

Kdybychom žili v jiné době nebo kultuře, bylo by rozeznání kletby snadnou věcí – stačilo by nalézt předmět doličný, v podobě uzlíků, prášku, váčku, sklenice, panenky nebo jiného fetiše.