Duchovní životDuchovní život

Duchovní život zahrnuje mnoho prvků, meditaci, modlitba, rituály a učení se. Někteří prcházejí svým procitnutím sami, další vyhledávají učitele a společenství, zasvěcení a tradice. Duchovní cesta je individuální a vždy jedinečná.

Archanděl Michael 

Svatý Michael svrhuje Satana
Svátek Archanděla Michaela slavíme každý rok 29. září. Letos tento den připadá na den po prvním podzimním úplňku, rudém měsíci, po zatmění měsíce.

Archandělé jsou nejmocnější andělské bytosti. Mágové je po staletí volají při svých rituálech, a také běžní lidé se k nim často modlí. Existuje mnoho andělských bytostí, s nimiž se můžete setkat. V dnešním článku bych chtěla představit úžasnou bytost, o které slyšel snad každý: kníže nebeských vojsk, Archanděl Michael.

Tento mocný andělský duch je zpodobňován v plné zbroji s mečem. Jeho samotné jméno doslova znamená "bojovník Boží". Naši předkové jej často povolávali na svou ochranu, na obranu proti nepřátelům a proti démonům. Říká se, že jeho autoritě podléhají mnohé nečisté síly a proto je také volán při obřadu exorcismu.

Nejčastěji je spojován s modrou barvou a s živlem ohně. V tradičním rituále je povoláván jako strážce jižní čtvrtiny magického kruhu. Jeho svátek se slaví 29. září.

Michaelova energie je jasná, mocná, zjasňuje myšlení, ochraňuje, vytváří kolem člověka ochranný obal a posiluje jej. Přináší nám jasnější vnímání vlastních myšlenek a slov, přidává sebevědomí a odvahu. Svým ohnivým mečem odsekává vazby k energetickým upírům a k minulosti. Posiluje vůli a učí nás, jak používat vlastní moc a vůli v souladu s prozřetelností.

Andělská čísla 

Andělská čísla významy

Vesmír s námi komunikuje prostřednictvím znamení a jedním z nich jsou opakující se čísla. Objevují se na hodinách, účtenkách, poznávacích značkách aut, všude kolem nás, v okamžicích, kdy přemýšlíme nad něčím důležitým nebo se blížíme nějakému uvědomění či rozhodnutí. Když nějaké spatříte, zastavte se nejdříve a vraťte se ke své poslední myšlence. Čeho se týkala?

Číselná znamení se dají vykládat podle numerologie, podle základních vibrací číslic 0-9, kterou známe už od starověké filosofie. Někdy však opakující se čísla pouze znamenají "Jsi ve správný čas na správném místě," podobně jako zážitek déja vú.

Mnoho lidí věří, že čísla jsou jednou z cest, kterou k nám promlouvají strážní andělé. O čem andělská čísla hovoří?

Jak poznat dobrého léčitele, mága či věštce 

Věštkyně věští z křišťálové koule

Lidé v každé době vyhledávali nejrůznější duchovní profese, aby se poradili o svém životě s vyššími silami, nebo hledali duchovní léčení tam, kde medicína selhala. V dřívějších dobách tuto úlohu často plnil kněz, v dobách nedávno minulých také místní předseda KSČ. Po změně režimu se z přítmí vynořila celá plejáda duchovědců a léčitelů, čarodějnic a věštkyň, které dnes mohou působit docela otevřeně.

Jak si mezi nimi vybrat? V dnešním článku bych s vámi ráda společně zamyslela nad několika body, podle kterých se orientovat. Kdy vážit cestu a kdy raději zacouvat a vyhnout se potenciální bryndě v podobě šarlatána nebo zlovolného duchovního vůdce?

Za námět děkuji Kojotovi z weblogu Amor Vacui.

O vylhaném štěstí duchovních učitelů 

Anima Noira

Když se nacházíte v roli duchovního učitele, zažíváte obrovský tlak na to prezentovat světu svůj - převážně vylhaný - úžasný osobní život. Ta lež se děje na dvou úrovních - vůči publiku a co je horší, sama vůči sobě. Dělala jsem to taky.

Na festivaly se nechávala doprovázet svým prvním snoubencem a používala ho jako filmové křoví svého druhu. Svým adorujícím chováním vytvářel dokonalou iluzi štěstí.

Co na tom, že jsem po roce utekla.

Ženské šílely a zbožňovaly mne. Zejména veškeré duchovní řeči o spřízněných duších, kouzelném seznámení se a tak dále. Chceme něčemu věřit tak moc, že houževnatě ignorujeme realitu a pak nacházíme oporu u podobně blouznících.

Většina motivační literatury a duchovních seminářů jsou bludy. Co ovšem skeptici pomíjejí je fakt, že my sami ty bludy chceme. Chceme, lidově řečeno, slyšet, že to bude dobrý. Bez ohledu na to, jestli to dobrý je, a nebo není.

Archanděl Azrael 

Archanděl Azrael

Jedním z nejtajemnějších andělů je bez pochyby Azrael, nazývaný Andělem Smrti. Lidé bývají jeho zjevením často překvapeni a zaměňují jej s jedním z padlých andělů, protože se ukazuje v černé barvě. Azrael však má k démonické podstatě daleko.

Je andělem přechodu. Smrt je jednou z mnoha forem transformace, kterými prochází veškerý život na Zemi. Smrt je přechodem ze známého do Neznáma, a není proto divu, že Azrael je v Kabbae strážcem skrytých cest a tajního poznání.

Je také znám jako Azrail, Izrail, Ishmael, Azreil nebo Ashrail. Jako Išmael je andělem duchovního vzestupu. Nazývá se andělem Akáši a archivářem akášických záznamů o vtělování duší. Podle některých jasnovidců je pánem místa, které naši předkové nazývali očistec, kde se duše ohlížejí za svým uplynulým životem a smiřují se se svými skutky.

Archanděl Rafael 

Archanděl Rafael

Jedním z vůbec nejznámějších andělů je Archanděl Rafael, jehož jméno znamená "Boží lékař" nebo "Bůh léčí." Je zobrazován jako anděl nesoucí flakon nebo dózu s léčivou mastí nebo s poutnickou holí, která je symbolem moudrosti a proroků. Někdy třímá kaduceus - hůl opletenou dvěma hady, která je symbolem léčení.

Barvou, s níž je Rafael nejčastěji spojován, je zelená. Zelená je barvou obnovy, zdraví, hojnosti, přírody a harmonie. Čarodějové říkají, že zelená barva je natolik pozitivní, že se zelenou svící nelze seslat kletbu. Možná proto je Rafael nazýván "Průvodcem v Pekle", v místě, kde duše nejvíce potřebují léčení.

Rafaelova energie je jemná, obklopující a jako balzám na duši. Přináší očistu a zjasnění, péči a léčení, je velice jemná, ale úžasně mocná.

Rafael je především božský léčitel, nás, zvířat i celé Země. Kromě těla dokáže uzdravovat naši mysl, myšlenky a emoce, spojení s Bohem a situace, do kterých se dostáváme. Rafael je také "léčitelem národů" a lze se k němu modlit o mír. Přináší inspiraci vědcům při vynalézání nových terapií.

Archanděl Sandalfon 

Archanděl Sandalfon je vládcem a ochráncem Země a patronem hudby. Vládne také Sedmým Nebem a je znám jako Anděl Milosrdenství a Anděl Modlitby. Jeho jméno se často vykládá jako "spolubratr." Je jedním z archandělů, kteří byli totiž původně lidmi.

O jeho úloze se říká, že je přinášet naše modlitby a prosby bohu, a chránit naše tajné myšlenky a přání. Ve vizích jej můžeme spatřit, jak tká věnec z našich modliteb s stoupá s nimi k nebesům. Možná proto se také zjevuje jako Nejvyšší z andělů, jako by svým tělem dokázal dosáhnout od země až k nebi!

Díky tomuto spojení se zemí bývá spatřován v zemských barvách, zelené, hnědé a černé - byť v černé se typicky objevuje spíše Azrael.

Sandalfona je možné volat z jakéhokoliv místa na Zemi. Jeho mystickou družkou je Trpělivost, jedna ze zemských ctností.

Archanděl Metatron 

Metatron

Metatron, nebeský sekretář, archivář knihovny tajných vědění a zapisovatel Božího slova. Je známý jako Kníže andělů a mnozí se shodují na tom, že je vůbec nejmocnějším z andělských bytostí vůbec. Metatron stojí na vrcholu nebeských hierarchií, v nichž nahradil po pádu Lucifera.

Jeho jméno údajně znamená "ten který je veliký a měří světlo". Jisté je, že je jedním z andělů, kteří původně chodili po zemi jako lidé a pro svou duchovní výjimečnost pak vstoupili na nebesa. Metatron byl prorokem Enochem, tím, který spatřil legendární ohnivý vůz a jemuž byly svěřeny mocné Enochovy klíče.

Mnozí říkají, že jeho energie je až nesnesitelná, a nehodí se pro začátečníky. Podle jiných je právě Metatron tím nejlepším průvodcem duchovních hledačů, protože vás může dovést až na samotný vrchol.

Ze své pozice se Metatron dívá na svět s pobavením, a jeho humor může být někdy pro nás nepochopitelný.

Jeho symbolem je kovářské kladivo, které představuje odhození naší nedokonalé reality a iluzí, a ukování nových.

Archanděl Jofiel a jeho poselství 

JofielArchandělé jsou nejmocnější andělské bytosti. Mágové je po staletí volají při svých rituálech, a také běžní lidé se k nim často modlí. Existuje mnoho andělských bytostí, s nimiž se můžete setkat. V dnešním článku bych chtěla představit úžasnou bytost, která zůstává mezi méně známými.

Jméno archanděla Jofiela (též Jophiela) znamená doslova "krása Boží". Jeho samotná přítomnost naplňuje člověka vědomím údivu a krásy. Jofiel má moc vnést do každé situace krásu a učinit ji jemnější a příjemnější. Díky tomu se k němu často přiřazuje růžová a další jemné barvy, jako světle zelená.

Jofiel je patronem umělců a intelektuálů, jelikož jejich práce nás přibližuje ke kráse a obrací k ní naše myšlenky. Je také považován za patrona lidí, kteří hledají více radosti a smíchu, kteří se potřebují "rozsvítit."

S jeho jménem se lze setkat také v podobách Zophiel, Iophiel, Iofiel, Yofiel nebo Youfiel. Tento anděl Boží krásy dokáže pomoci překonat šeredné závislosti, zranění, obnovit tvořivost a zvýšit sebevědomí. Jofiel se často zobrazuje s lucernou nebo pochodní, jako nositel světla.

Jaké jsou jeho další vlastnosti a jaké poselství zanechal k zasvěceným, kteří s ním hovořili ve vizi?

věštkyně

Na prahu 21. století často nedokáže konvenční věda vyřešit mnohé problémy, se kterými se potýkáme. Není divu, že to k různým léčitelům, věštkyním a čarodějnicím zavane i člověka, který by se možná nikdy dříve k podobnému "šarlatánství" neuchýlil.

Jsou ale opravdu všichni duchovní profesionálové šarlatáni? Následující článek přináší pozorování "zevnitř" a pár užitečných rad, jak poznat dobrou vědmu a před čím se mít na pozoru, když zvažujeme svěřit někomu svůj život do péče.