Duchové a bytostiDuchové a bytosti

Duchové nebo také bytosti jsou nehmotná inteligentní stvoření, která spolu s námi obývají svět. Démoni, andělé, zesnulí, víly a skřítkové, domácí duchové a mnozí další. Můžeme s nimi komunikovat a učit se od nich a snažit se jim porozumět.

Oltáře a rituály pro drahé zesnulé 

Spojení s duchy předků

Blíží se Dušičky, památka věrných zesnulých a největší ze svátků pohanského Kola roku. Tento čas byl tradičně zasvěcen kultu předků, než se jej církev rozhodla upravit. Proto máme dnes v kalendáři vedle Památky věrných zesnulých také svátek Všech svatých (anglicky All Hallow´s Eve - Halloween) neboť v křesťanském duchu se nehodilo, aby byli uctíváni všichni mrtví, alebrž jen ti, kteří se vyznamenali výtečnými duchovními zásluhami - tedy svatí. Přesto nikdy v roce není duch pohanství cítit tak silně jako právě v tomto období.

Co je vůbec onen Kult Předků, a jak si jej představit? Jaký může mít užitek pro nás jako moderní lidi? Jak na zřízení oltáře předků a co můžeme udělat pro duše našich drahých zesnulých?

V dnešním článku odpovíme na tyto otázky a ukážeme si v praxi, jak vypadají oltáře předků na celém světě a jak se provádějí jednoduché rituály, které nám mohou přinést jejich vedení a ochranu.

Cernunnos, keltský bůh 

Kernunos

Na úplněk letos padá svátek tajemného božstva našich předků. Cernunnos, rohatý bůh lesa a plodnosti, je praotcem všech druidů a šamanů. Jeho svátek připadá na 9. září.

Staří Římané jej ztotožňovali s pánem podsvětí. Později v křesťanských dobách byl ztotožňován se samotným ďáblem, a některé čarodějnice říkají, že je to ve skutečnosti on, kdo je původním knížetem sabatu čarodějnic. Ti, kdo jej vzývají, hovoří o jeho sexuální síle a zároveň o jeho roli průvodce duší na druhý břeh.

Kým je Rohatý bůh ve skutečnosti?

Když se vám zjevují duchové 

černé svíce

Problémy s nejrůznějším "strašením", přítomností nehmotných bytostí a duchů patří ke klasickým důvodům, proč lidé vyhledávají pomoc šamanů a čarodějnic. Různých duchů existuje značný počet a jejich motivace pro kontakt s člověkem mohou být dosti odlišné.

V posledním článku na toto téma, který vyšel o dušičkách, jsme si povídali o tom, jak souvisí s nepokojnými duchy potlačená sexualita a nejrůznější traumata a také o neprozíravých turistech a zvědavcích, kteří si pohněvali duchy hraním si se spiritistickou deskou nebo projevováním neúcty při domorodých rituálech.

V dnešním článku si vezmeme na paškál další tři typické situace, které lidem přinášejí potíže s duchy: profesionálně vyslané kletby, nepokojní zesnulí v rodině a duchové, kteří ohlašují příchod duchovního povolání.

Když se vám začnou zjevovat duchové, co to tedy všechno může znamenat?

Jak vznikají potíže s duchy 

V domorodých kulturách veškeré potíže a trápení souvisí s duchy. Člověk, který je násilnický a vzteklý, má rozlícené své strážné duchy nebo má na sobě přisátého démona. Ten, kdo pocituje slabost, je sužovaný upírem. Zajímavé je, že dodnes v angličtině člověk, který má dobrou náladu, je „in good spirits“, tedy obklopen dobrými duchy. Pokud je nemocný, obrátili se jeho duchové proti němu nebo jej opustili.

S různými druhy strašení, halucinací a kleteb se setkávají lidé i dnes, v našem kulturním prostředí a jsou jimi často dost nemile překvapeni. Jaké příčiny za těmito jevy nejčastěji vězí? O tom hovoří dnešní článek z pera zkušené čarodějnice.

A protože máme největší "duchařské" období, mezi dušičkami a slunovratovými svátky, budeme si také vyprávět několik pravdivých historek o démonické zamoření a o kletbě, kterou na sebe strhnul neuvážený turista...

Vlk, nositel svobody 


Málokteré zvíře vzbuzuje tolik emocí u člověka v našich krajinách jako vlk. Za dlouhých zimních nocí byly smečky divokých vlků obrazem nebezpečí pro naše dávné předky. Je jedním z posvátných šamanských zvířat, které provázely severské legendy. Jaká symbolika jej obklopuje a co může přinášet za skrytá poselství, například když se nám zjeví ve snu?

Ve vikinských mýtech jsou vlci dobrotivými průvodci nejvyššího boha Ódina, stejně jako havran. Zároveň se objevují jako průvodci apokalypsy.

Vlk je především predátor, divoký lovec. V mnoha indoevropských kulturách byla kasta válečníků spojena s vlkem a bojovníci přijímali při zasvěcení "vlčí podobu." Možná právě odsud vznikly legendy o vlkodlacích. Podobný význam má latinské rčení "člověk člověku vlkem." Vlk označuje naši pudovou přirozenost.

Ta může nabývat stinné podoby jako chorobná touha po nezávislosti podezíravost a pocit ohrožení nebo se může vyjadřovat pozitivně jako touha po svobodě, život v souladu se svými instinkty a bystrá mysl.

Havran, posel z Druhého břehu 

Havrani při Měsíci

Málokteré zvíře má tak výraznou symboliku, jako ponurý havran. V období prodlužujících se podzimních nocí se zastavíme nad jedním z tradičních posvátných zvířat našich předků, kterým je havran. Jaká symbolika jej obklopuje a co může přinášet za skrytá poselství, například když se nám zjeví ve snu?

V germánské mytologii byli havrani průvodci nejvyššího boha vědění a magie Ódina, kterému nosili zprávy z celého světa. Nutno říci, že havrani jsou vskutku nesmírně inteligentní zvířata. Dokáží napodobovat zvuky ostatních zvířat a lidská slova a sdělovat si navzájem, kde se ukrývá potrava.

Havran je tedy v prvé řadě symbolem mysli, vědění a inteligence.

V legendách severoamerických Indiánů jsou havrani hrdinové kteří pomáhají lidstvu. Pro některé kmeny byl havran nositelem světla, který se vynořuje z prapůvodní temnoty při stvoření světa.

Havran je také znám jako strážce tajemství a duchovní učitel.

Jak komunikovat s duchy a vykládat znamení 

Zjevení ducha
Každý z nás v některé životní situaci touží po tom, dostat "z druhé strany" znamení. Porozumět jazyku, jímž k nám hovoří strážní andělé, duchové předků a další bytosti a vesmírné zákonitosti, když se nám snaží odpovídat na naše otázky a vést nás ke splnění našich cílů.

Co obnáší tato věda a umění, shrnuje tento článek. Jak začít a čeho si všímat?

Pravda o kultech voodoo 

Voodoo oltáře

Na obrázku jsou oltáře a rituální pomůcky vúdú kultu Bizango, který je jednou z nejmocnějších tajných společností, zabývající se černou magií.

Většina z nás cosi zaslechla o tak zvaných vúdú panenkách, neblaze proslulé černé magii a strašidelných turistických show v New Orleans. Voodoo zdomácnělo jako synonymum zlověstné magie. Možná trochu směšné v dnešní době, kdy se průměrný Evropan rozhodně nebojí kouzelníků a toho, že by jeho nepřátelé zaplatili čaroději za kletbu. Ve světě vúdú je to však stále velmi reálné. Jaké je voodoo doopravdy?

Tento seminář se již nebude opakovat. Bude zpracován pro domácí studium. Sledujte náš newsletter a novinky v eshopu.

Při práci s duchovními bytostmi je klíčové vědět, kteří duchové a božstva jsou s námi spřízněni od narození, skrze linii předků a naše minulé životy.

Ve vúdú věříme, že každý člověk se rodí s doprovodem či družinou duchovních průvodců, mezi nimiž se časem ustaví - u duševně zdravého člověka - jeden hlavní duch, který sídlí v hlavě. Další významní duchové sídlí v srdci a v břiše.