Druidství a druidovéDruidství a druidové

Druidství je duchovní tradicí keltských kněží. Moderní druidové slaví starobylé pohanské svátky, studují bylinářství a přírodní magii a věnují se péči o stará posvátná místa. Jejich tradice se opět vynořují ze stínů a ožívají.

Cernunnos, keltský bůh 

Kernunos

Na úplněk letos padá svátek tajemného božstva našich předků. Cernunnos, rohatý bůh lesa a plodnosti, je praotcem všech druidů a šamanů. Jeho svátek připadá na 9. září.

Staří Římané jej ztotožňovali s pánem podsvětí. Později v křesťanských dobách byl ztotožňován se samotným ďáblem, a některé čarodějnice říkají, že je to ve skutečnosti on, kdo je původním knížetem sabatu čarodějnic. Ti, kdo jej vzývají, hovoří o jeho sexuální síle a zároveň o jeho roli průvodce duší na druhý břeh.

Kým je Rohatý bůh ve skutečnosti?

Setkání s bohem Panem 

Pan-socha.jpg

Z anglického originálu "Pan Visits New Jersey", publikovaného ADF.org a v Druid´s Progress č. 13 přeložila Klára, korektury Noira.

Rád poslouchám příběhy o tom, co ve skutečnosti získáme, když vzýváme bohy a bohyně, předky a přírodní duchy. Pro mě to znamená, že to co děláme, opravdu funguje - že se opravdu spojujeme. S cílem podpořit lidi, aby sdíleli své zkušenosti, uvádím pravdivý příběh o tom, co se stalo, když jsme já a Norma H. nechtěně vyvolali velkého boha Pana.

Podél kanálu Delaware – Raritan se rozkládá park, který je půl hodiny jízdy autem od našeho bytu v Novém Brunswicku v New Jersey. Silnice nebývají přeplněny a jízda je příjemná, podél lesů a farem. Byl horký červencový den roku 1990, sobota. Sbalili jsme si sebou nějaké sušenky a sýr, starou indickou deku, polštáře, džus a knihy, které jsme zrovna četli, sundali jsme střechu na mém VW Rabbit a vyrazili do parku.

Četl jsem knihu Panův kult v antickém Řecku.The Cult of Pan in Ancient Greece, Philippe Borgeaud (překlad: Kathleen Atlass & James Redfield) The University of Chicago Press, 1988, Chicago, IL 60637 Zahlédl jsem ji v knihkupectví Univerzity Rutgers, otevřel ji, stál jsem tam asi deset minut, četl a následně jsem si ji koupil. Kniha je plná příběhů o Panovi, zvyků, rituálů a invokací přeložených ze staré řečtiny.

Zajeli jsme na parkoviště, vyndali jsme věci a šli k místu, kde se park stáčel podél lesů v blízkosti kanálu. Bylo tam jen pár lidí, asi sto yardů na malém svahu, ale my jsme byli dost daleko – lesy napravo, svahy za námi, kanál před námi. Naše unavená těla se natáhla na horkém slunci. Na dece bylo příjemně, blízko země, nebe nad hlavou. Cítili jsme se uvolnění, naše myšlenky byly zbaveny světských nesmyslů pracovního života.

Druidská hůl 

druid_s_holi_0.jpg
(c) Rachel Kremer z galerie Elfwood, 2007

Z anglického originálu od Iana Corrigana z tradice Ár nDraoícht Féin přeložil David, korektury Noira, 2010.

Ve starověkém obraze druida neexistuje více ústřední symbol druidství, než je hůlka, hole či žezlo. I když hole jako symbol nesou dnes velkou kulturní zátěž, pro naši práci je prospěšné odstranit všechny tyto nánosy ve prospěch ve prospěch starobylejšího chápání holi. Mnohé příběhy a tradice odkazují na různé žezla, hole, hůlky čarodějů, vládců, heraldů a bardů. V mém připravovaném výcviku druidského mysticismu je Hůl ústředním nástrojem druidovy praxe a my si teď ukážeme několik způsobů, jak k Holi můžeme přistupovat.

Hůl jako Přací hůlka

Existuje mnoho příkladů užití hole či svazku holí v rituálech, kde reprezentují přímo přání (či modlitbu) nebo se používají k invokaci. Svazek prutů (holí) býval držen kněžími v perských ritech, což se přeneslo do římských rituálů. Řekové používali pouze jednu hůl, která byla v rukou kněze a bývala uchovávána u oltáře. Zdá se, že u starých seveřanů to bylo obdobné, protože příběhy popisují druidy s holemi z posvátných stromů.

Vaše vlastní Slat Draoi (druidská hůl) je nástroj, kterým vysíláte svůj hlas do Zásvětí. To můžete přirozeně učinit svým vlastním hlasem a mocí, ale hůl funguje jako zesilovač a pochodeň.

Isaac Bonewits, první moderní druid  

isaac-bonewits_0.jpg

Phillip Emmons Isaac Bonewits (1949 - 2010) byl známým druidem, okultistou a pohanským knězem. Stal se prvním arcidruidem Ár nDraoícht Féin (A Druid Fellowship - česky Naše druidství nebo jednoduše ADF), druidské tradice, kterou sám založil po mnoha letech v roli pohanského kněze. Tato indoevropská pohanská tradice, od 90. letech uznávaná americkými zákony jako náboženská společnost, má nyní přes 1000 členů po celém světě a vedle jeho knih zůstane nejstálejší stopou, kterou na této středozemi zanechal.

Bonewits byl nadaný tvůrce rituálů, přednášející, spisovatel několika úspěšných knih a tvořil nezávislou hudbu s pohanskou tematikou. Od 60. let, kdy trávil své univerzitní roky na proslulé vysoké školy v Berkeley, byl aktivním okultistou. Podílel se na studentském hnutí "reformovaných druidů", které vzniklo jako protest proti školnímu nařízení, že každý žák musí povinně navštěvovat bohoslužby svého vyznání. V divokém roce 1969 se připojil k tehdy vzniklé Církvi Satanově, kterou záhy opustil po rozepři s A. S. LaVeyem.

Šepoty lesa, Sandra Kynes 

sepoty-lesa.jpg

Šepoty lesa, Sandra Kynes, Pragma, 2009.

Tato kniha představuje poučný a poučený průvodce duchovními silami stromů. Uvítají ji zejména druidové, ale i wiccani a jiní pohané a vyznavači přírodních náboženství. Kapitoly probírají podrobně keltský ogham a stromový kalendář, roli stromů v rituále a kouzlení (výroba hůlek), jak využít stromy v meditaci a podobně.

Celou druhou část knihy tvoří katalog stromů, několik desítek obvyklých druhů. Každé heslo uvádí, jak je daný strom pojednán ve folkloru a pohanských tradicích a uvádí k němu korespondence (mytologické, astrologické...). Šepoty lesa jsou skutečně povšechné, zabývají se například i živlem dřeva v čínském feng-shuei a radami, jak si podle této čínské nauky uspořádat domov.

To by mohlo být trnem v oku více historicky naladěným pohanům, kteří také neuznávají jakoukoliv "keltskou astrologii" a kalendáře, které nelze bezpečně dokázat, že jsou starobylé. Těm, kdo se ale orientují na praktické výsledky a účinnost technik tato kniha vyhoví, protože obsahuje spoustu podnětů pro vlastní praxi, ať už se jedná o výrobu rituálních pomůcek nebo různá cvičení.

Druidská stromová meditace 

strom-zivota.gif

Z druidského řádu Ár nDraoícht Féin.

Druidská meditace dvou sil, také zvaná stromová meditace, vás naladí na základní energie Vesmíru. Je vhodná jako příprava na rituál nebo i jen tak.

Postavte se s mírně rozkročenýma nohama a rukama podél těla. Zavřete oči. Uvědomte si rytmus svého srdce a soustřeďte se na svůj dech. Dýchejte zhluboka a pravidelně. Uvolněte se. Představte si, že z vás každým výdechem odchází část z vašeho napětí a stresu. Vědomě uvolněte napětí ze svého těla. Postupně, od hlavy, přes krk, ruce, hruď, břicho, záda a hýždě, stehna, kolena, lýtka až po chodidla, s každým nádechem se více a více uvolněte.

Nyní si představte, že se z vašich nohou stávají kořeny, vyrůstající zespodu vaší páteře. Vyrůstají hluboko do nitra země, šíří se do stran i do hlubin. Tam v hlubinách se střetnou s podzemními vodami. Proudem Země. Tou temnou, chladnou, magnetickou silou, která vyživuje a udržuje veškerý život. A vaše kořeny jí vstřebávají a ona vzlíná nahoru do vašeho těla. S každým nádechem do sebe natahujte více a více této zemské energie. Ta neviditelná, posilující energie stoupá vašima nohama, břichem, až k hrudi, kde naplní vaše srdce léčivou, životadárnou energií. Stoupá dále po vaší páteři až do vaší hlavy, naplňujíce kotlík moudrosti a inspirace za vašima očima. A stoupá dále, až vytryskne korunou vaší hlavy jako vodopád, který prýští ven a dopadá kolem na zem, a vstřebává se do ní zpět. Tak vámi proudí síla země a spojuje vás s pramenem života.

Essential Guide to Druidism - Isaac Bonewits 

bonewits-essential-druidism_0.jpg

Profil knihy na Amazon.com: Bonewit´s Essential Guide to Druidism

"Bonewitsův základní průvodce druidstvím" je zdařilou a notně osobitou knihou o dávných druidech, druidském obrození v novověku a zvláště pak o moderním druidském hnutí, u jehož zrodu Bonewits přímo stál. Tato kniha je poměrně tlustá (329 stran) a nabitá obsahem, takže vás její koupě pravděpodobně nezklame a naleznete v ní něco pro sebe užitečného - i když možná záhy pochopíte, že autorův přístup k druidství se dost liší od toho, na který jsme obyčejně zvyklí.

A Book of Pagan Prayer, Ceisiwr Serith 

pagan-book-prayer-ceisiwr-serith_0.jpg

Profil knihy na Amazon.com: A Book of Pagan Prayer

První, čím tato drobná kniha upoutá je nápaditý klasický vzhled "modlitební knížky". Je lehká a praktická a vydrží drsné zacházení, což ji předurčuje k tahání s sebou na akce mezináboženského dialogu, odborné konference a další akce, které se mnou už procestovala.

Ceisiwr Serith, významná osobnost druidské tradice ADF, se zde zabývá několika hlavními oblastmi: obhajobou modlitby jako projevu pohanské spirituality, teorií modlitby a větší část knížky tvoří seznam hotových modliteb, zaříkání, litanií a manter. Nechybí pasáže o provádění obětí a domácího kultu.

Odkazy a zdroje k druidství 

Moderní druidové

Na této stránce naleznete časem zdroje k druidské tradici Ár nDraoícht Féin (ADF), do níž jsem byla zasvěcena a která se uchytila mezi českými pohany.

Dále doporučené knihy a weby a odkazy na zajímavé zdroje o druidství celkově.

Jsou v českém a anglickém jazyce.

Nahlédněte také do rubriky knižní recenze, kde najdete několik pěkných knížek, původních i přeložených do češtiny.

Druidský herbář, E. E. Hopmanová 

druidsky-herbar-e-e-hopmanova.jpg

Druidský herbář, E. E. Hopman, z ang. originálu The Druid's Herbal přeložila , Volvox Globator: Praha.

Pro staré druidy byly léčivé a magické vlastnosti bylin nerozlučně spojeny s cykly ročních období, pohyby planet a fázemi lidského života. Druidský herbář ukazuje čtenáři, jak použít byliny při vytváření rituálů, k oslavě svátků a při přechodových rituálech, jako je žehnání domu, svatby pohřby a pojmenování dítěte.

Autorka čerpá z hlubokých osobních zkušeností druidské kněžky a popisuje čtenářům folklór a tradice, spjaté s osmi keltskými svátky: Samainem, zimním slunovratem, Imbolcem, jarní rovnodenností, Beltine, letním slunovratem, Lughnadashem a podzimní rovnodenností. zahrnuje vždy léčivé a magické účinky jednotlivých bylin, spojovaných se svátkem.