Bohové a bohyněBohové a bohyně

Bohové a bohyně starých národů nezemřeli spolu s příchodem křesťanství, ale stále nás provázejí a zjevují se těm, kdo jsou připraveni naslouchat. Naši předkové znali množství božstev - místních duchů a géniů, chrámů a posvátných míst. Bohy a bohyně můžeme rozdělit na podsvětní, nebeské, přírodní, nebo na různé národy a rodiny, jako je tomu ve voodoo. Nejbližší vztah mívají lidé z naší země z božstvům řeckým a římským, slovanským, keltským, severským a egyptským.

Keltská bohyně Arianrhod 

Půlnoční poselství

Na úplněk slavíme letos málo známou slavnost keltské bohyně Arianrhod, přezdívané "Paní Stříbrného kola." Je měsíční bohyní, tajemně spjatou s osudem všech lidí a považuje se proto za patronku věšteckých umění.

Její svátek připadá na 25. listopad. V našem kalendáři se tento svátek kryje se svátkem Kateřiny, jejíž mytologická podoba je této bohyni až nápadně podobná. Svatá Kateřina je totiž zobrazována s kolem.

Někdy je také někdy zvána Královnou stínů či bohyní Stříbrného kola (v keltské mytologii je takto nazýváno souhvězdí Severní koruna). Arianrhod je vládkyní nad dušemi zemřelých a bohyní osudu.

Jaká je a co pro nás může udělat? O tom pojednává dnešní článek.

Cernunnos, keltský bůh 

Kernunos

Na úplněk letos padá svátek tajemného božstva našich předků. Cernunnos, rohatý bůh lesa a plodnosti, je praotcem všech druidů a šamanů. Jeho svátek připadá na 9. září.

Staří Římané jej ztotožňovali s pánem podsvětí. Později v křesťanských dobách byl ztotožňován se samotným ďáblem, a některé čarodějnice říkají, že je to ve skutečnosti on, kdo je původním knížetem sabatu čarodějnic. Ti, kdo jej vzývají, hovoří o jeho sexuální síle a zároveň o jeho roli průvodce duší na druhý břeh.

Kým je Rohatý bůh ve skutečnosti?

Setkání s bohem Panem 

Pan-socha.jpg

Z anglického originálu "Pan Visits New Jersey", publikovaného ADF.org a v Druid´s Progress č. 13 přeložila Klára, korektury Noira.

Rád poslouchám příběhy o tom, co ve skutečnosti získáme, když vzýváme bohy a bohyně, předky a přírodní duchy. Pro mě to znamená, že to co děláme, opravdu funguje - že se opravdu spojujeme. S cílem podpořit lidi, aby sdíleli své zkušenosti, uvádím pravdivý příběh o tom, co se stalo, když jsme já a Norma H. nechtěně vyvolali velkého boha Pana.

Podél kanálu Delaware – Raritan se rozkládá park, který je půl hodiny jízdy autem od našeho bytu v Novém Brunswicku v New Jersey. Silnice nebývají přeplněny a jízda je příjemná, podél lesů a farem. Byl horký červencový den roku 1990, sobota. Sbalili jsme si sebou nějaké sušenky a sýr, starou indickou deku, polštáře, džus a knihy, které jsme zrovna četli, sundali jsme střechu na mém VW Rabbit a vyrazili do parku.

Četl jsem knihu Panův kult v antickém Řecku.The Cult of Pan in Ancient Greece, Philippe Borgeaud (překlad: Kathleen Atlass & James Redfield) The University of Chicago Press, 1988, Chicago, IL 60637 Zahlédl jsem ji v knihkupectví Univerzity Rutgers, otevřel ji, stál jsem tam asi deset minut, četl a následně jsem si ji koupil. Kniha je plná příběhů o Panovi, zvyků, rituálů a invokací přeložených ze staré řečtiny.

Zajeli jsme na parkoviště, vyndali jsme věci a šli k místu, kde se park stáčel podél lesů v blízkosti kanálu. Bylo tam jen pár lidí, asi sto yardů na malém svahu, ale my jsme byli dost daleko – lesy napravo, svahy za námi, kanál před námi. Naše unavená těla se natáhla na horkém slunci. Na dece bylo příjemně, blízko země, nebe nad hlavou. Cítili jsme se uvolnění, naše myšlenky byly zbaveny světských nesmyslů pracovního života.

Pocta Luně, Elen Hawke 

elen-hawke-pocta-lune.jpg

Pocta Luně, Elen Hawke, Euromedia, 2005.

Lunární cyklus je vedle osmi solárních svátků Kola roku středobodem moderního čarodějnictví a kultu Wicca. Ani staletí civilizace nedokázala zcela smazat vliv měsíčních fází na naše životy, a v této knize se podrobně zkoumají jednotlivé fáze Luny a magie, kterou přinášejí. V tomto průvodci se dozvíte, jak zvýšit účinky své magické práce tím že sladíte své aktivity s energií Luny a jak do svého života vnesete větší harmonii.

A Book of Pagan Prayer, Ceisiwr Serith 

pagan-book-prayer-ceisiwr-serith_0.jpg

Profil knihy na Amazon.com: A Book of Pagan Prayer

První, čím tato drobná kniha upoutá je nápaditý klasický vzhled "modlitební knížky". Je lehká a praktická a vydrží drsné zacházení, což ji předurčuje k tahání s sebou na akce mezináboženského dialogu, odborné konference a další akce, které se mnou už procestovala.

Ceisiwr Serith, významná osobnost druidské tradice ADF, se zde zabývá několika hlavními oblastmi: obhajobou modlitby jako projevu pohanské spirituality, teorií modlitby a větší část knížky tvoří seznam hotových modliteb, zaříkání, litanií a manter. Nechybí pasáže o provádění obětí a domácího kultu.

Urban Primitive, Raven Kaldera 

raven-kaldera-urban-primitive.jpg

Urban Primitive: Paganism in the Concrete Jungle, Raven Kaldera a Tannin Schwartzstein, ilustrovali Sean Petrin a W. Michael "Wolfie" Dooley, Llewellyn, 2002.

Profil knihy na Amazon.com

Tato kniha představuje fenomenální zpracování tématu, které zůstává v moderním pohanství překvapivě opomíjeno, totiž pohanský život a praxe uprostřed velkoměsta, „betonové džungle“. Autoři osvěžujícím jazykem v devatenácti kapitolách probírají všechno to, co městský pohan už mnohdy tuší – že každé město má svého ducha a lze s ním komunikovat, že elektřina není jenom světská síla, proč podzemní dráha souvisí s podsvětím nebo proč je daleko častější setkat se s duchy ve městě, než na starobylé venkovské usedlosti.

Stoupence městského šamanismu a vůbec progresivní šamany nadchne předposlední kapitola, která pojednává o městských totemech. Racek, šváb, holub, krysa nebo zdivočelá kočka jsou stejně silné totemy, jako lehce kýčovití bizoni a orli, které nacházíme v populární literatuře o šamanismu. Tato část by ovšem prošla i coby psychologická typologie obyvatel města. Je totiž po hříchu výstižná.

Boh a Bohyňa čarodějnic 

Bůh a bohyně Wiccy na oltáři

Se svolením Chantal přeneseno z jejích zaniklých stránek.

Wicca je polyteistické náboženstvo. Uctievame Rohatého Boha a Trojitú Bohyňu (či Trojjedinú), nášho Pána a Pani, Otca a Matku. Bohovia sú vo všetkom okolo i vnútri nás, sú v prírode, v šumení vetra v korunách stromov, v tečúcom potoku i v zasneženej krajine.

Wiccania milujú prírodu, lebo v nej vidia a cítia svojich Bohov. Bohovia sú teda všetkým, čo je - nemôžeme povedať, že sú len dobrí a milujúci, pretože Oni sú zároveň krutí a trestajúci.

Nemyslím tým, že keď im neobetujete každý týždeň doma v pivnici jednu ovcu, nahnevajú sa a zošlú na vás blesky hromy, jednoducho Bohovia sú všetko a preto ich nemôžeme špecifikovať jedinou ich stránkou - láskou, majú totiž mnoho aspektov, tak ako majú mnoho mien. Pretože všetky Bohyne sú jedna Bohyňa, všetci Bohovia sú jeden Boh. Dá sa to prirovnať ku knihe - má mnoho listov, no napriek tomu tvorí jeden celok.